NRK Meny

SFT krever opprydding i havna

Kristiansand havn er pålagt å  undersøke hvor forurenset havnebassenget er.

Artikkelen er flere år gammel.

Det er skipstrafikken som fører til at løsmasse virvles opp fra bunnen slik at miljøgifter spres.

Statens forurensningstilsyn, SFT, har derfor pålagt 13 havner å kontrollere hvor omfattende problemet er.

Havnedirektør i Kristiansand, Stein E Haartveit, tror det er ryddet opp godt nok allerede.

Småbåthavna i Auglandsbukta mudres
Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

 

- Mye er gjort

 - Vi har håp om at det er gjort såpass mye og tilstanden er såpass god - at dette ikke er veldig omfattende. Det er foretatt ganske mange tiltak i Kristiansand, sier Hartveit.

Det gjelder områdene utenfor Falconbridge og Elkem - og Marvika og småbåthavnene som det nå mudres i.

Krever dokumentasjon

Muligheten er tilstede for at Kristiansand havn har god nok oversikt og har gjort nok. I så fall må de dokumentere det, forteller sjefingeniør Harald Solberg i SFT.

Kristiansand er en av 13 havner som nå må vurdere miljørisikoen. SFT har plukket ut havnene med størst trafikk, der de vet det fins mye miljøgifter i løsmassene på sjøbunnen. Skipstrafikken fører til at forurensningen virvles opp slik at miljøgifter spres.

Tildekning av bunnen, mudring eller omlegging av  skipstrafikken - er tiltak som kan gjøres for å hindre spredning av miljøgifter.

Kristiansand havn må innen første oktober melde tilbake hva de har gjort for å hindre forurensing