NRK Meny
Normal

SFT krever opprydding i havna

Kristiansand havn er pålagt å  undersøke hvor forurenset havnebassenget er.

Det er skipstrafikken som fører til at løsmasse virvles opp fra bunnen slik at miljøgifter spres.

Statens forurensningstilsyn, SFT, har derfor pålagt 13 havner å kontrollere hvor omfattende problemet er.

Havnedirektør i Kristiansand, Stein E Haartveit, tror det er ryddet opp godt nok allerede.

Småbåthavna i Auglandsbukta mudres
Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

 

- Mye er gjort

 - Vi har håp om at det er gjort såpass mye og tilstanden er såpass god - at dette ikke er veldig omfattende. Det er foretatt ganske mange tiltak i Kristiansand, sier Hartveit.

Det gjelder områdene utenfor Falconbridge og Elkem - og Marvika og småbåthavnene som det nå mudres i.

Krever dokumentasjon

Muligheten er tilstede for at Kristiansand havn har god nok oversikt og har gjort nok. I så fall må de dokumentere det, forteller sjefingeniør Harald Solberg i SFT.

Kristiansand er en av 13 havner som nå må vurdere miljørisikoen. SFT har plukket ut havnene med størst trafikk, der de vet det fins mye miljøgifter i løsmassene på sjøbunnen. Skipstrafikken fører til at forurensningen virvles opp slik at miljøgifter spres.

Tildekning av bunnen, mudring eller omlegging av  skipstrafikken - er tiltak som kan gjøres for å hindre spredning av miljøgifter.

Kristiansand havn må innen første oktober melde tilbake hva de har gjort for å hindre forurensing