SFO-ordning uten tilsyn

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) ønsker en nasjonal gjennomgang av SFO. De registrerer at det i svært liten grad føres tilsyn med ordningen.

SFO Ulsetskogen

Ulsletskogen SFO i Bergen. (Arkivfoto)

Foto: Kristine Askvik / NRK

Kommunene har ansvar for å tilby passende skolefritidsordning (SFO). Fylkesmannen kan føre tilsyn med tilbudene for å kontrollere at ordninger og priser er gode nok. Hos Fylkesmannen i Aust-Agder kan man ikke huske å ha gjort det siden ordningen ble innført.

– Vi har ikke fått noe nasjonalt oppdrag om tilsyn av SFO og har heller ikke prioritert det over egne rammer, sier utdanningsdirektør Karen Junker hos Fylkesmannen i Aust-Agder.

Hun har likevel inntrykk av at ordningen er god nok.

– Det er klare regler for prissetting av SFO og vi har inntrykk av at kommunene oppfyller plikten sin til å ha SFO-ordninger, sier Junker.

SFO-ordningen har kommet gradvis og ble lovfestet i 1997.

Prisøkning og store forskjeller

NRK fortalte mandag om store prisforskjeller på SFO i ulike kommuner. Bare i Agder varierer prisene fra 1.200 kroner i måneden til 3.241 kroner i måneden. I flere kommuner har også prisene steget med 25-35 prosent på tre år.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) tror ikke Aust-Agder skiller seg ut fra andre fylker med manglende tilsyn av SFO.

Elisabeth Gundersen

Leder i FUG, Elisabeth Gundersen, etterlyser en offentlig utrdening av SFO-ordningen.

Foto: Foreldreutvalget for grunnopplæringen

– Vårt inntrykk er at tilsyn gjennomføres etter pålegg fra direktoratet eller regjeringen, og at slike tilsyn gjerne ikke kommer før man er redd for at noe er skikkelig galt, sier leder i FUG, Elisabeth Gundersen.

Ønsker tilsyn

Organisasjonen har etterlyst en offentlig utredning av SFO og tror ordningen har stort forbedringspotensial.

– Ordningen kom som en erstatning for oss foreldre når seksåringene skulle inn i skolen. Mange foreldre forventer et tilbud og en kvalitet som man er vant med fra barnehagen, men SFO er noe helt annet, sier Gundersen.

Utdanningsdirektør Karen Junker hos Fylkesmannen i Aust-Agder vurderer nå å se nærmere på ordningen.

– Vi må ta en runde med oss selv og kommunene. Det kan være det er naturlig at det er variasjon i prisene, men det vil vi nå ta opp og drøfte hos oss, sier Junker.