Setter ut tusenvis av hummeryngel på sørlandskysten

Et hummerklekkeri på Flekkerøya har satt ut tusenvis av små hummeryngel utenfor kysten av Kristiansand. Dette gjøres for å holde liv i en hummerbestand under press.

Hummer

Resultatene fra Norsk rødliste for arter 2015 viser at hummer ikke vurderes som en truet art. Likevel kan enkelte bestander være under press på grunn av økt hummerfiske. (kilde: artsdatabanken.no)

Foto: Espen Bierud / Havforskningsinstituttet

– Nå har vi hjulpet hummeren i den mest kritiske fasen i livsløpet, sier Thomas Kristoffersen.

Han har sammen med flere andre fra Flekkerøy hummersamvirkelag satt ut hummeryngel utenfor kysten av Kristiansand.

I dag satt de ut sin første, egenproduserte hummeryngel. Norges eneste hummersamvirkelag på Flekkerøy i Kristiansand - har fått konsesjon på oppdrett i et stort område utenfor øya. Målet er å redde en truet hummerbestand.

Dette er den første yngelen som har blitt klekket på Flekkerøya for så å bli lagt ut i sjøen. Tidligere ble rognhummer sendt med fly til Kristiansund, yngelen ble deretter tatt tilbake til Sørlandet og satt ut. Det er det ikke behov for lenger ettersom det nå har kommet et hummerklekkeri på Flekkerøya i Kristiansand.

Målet med arbeidet er å holde liv i en hummerbestand under press. Hittil har det blitt satt ut 37.000 hummeryngel i området.

– Går du 50 år tilbake så var hummerfiske en næring, slik er det ikke lenger. Dette er et av mange tiltak som kan gjøres for å øke bestanden, sier Kristoffersen. Målet på lang sikt er at det faktisk kan bli en næring ut av det, understreker han.

Thomas Kristoffersen

Thomas Kristoffersen slipper ut en beholder full av hummeryngel i fjorden. Etter et opphold i trygge omgivelser på klekkeriet på Flekkerøy er hummeryngelen nå bedre egnet til å overleve.

Foto: Hilde Skarvoy Gjestland / NRK

Styrker bestanden

Tiden etter hummerrogna klekkes er en sårbar periode. Den lille hummeryngelen flyter langs vannoverflaten og er et lett bytte for andre dyr. Det er dette hummerklekkeriet på flekkerøya vil forhindre, sier Kristoffersen.

Hummer som er tom for rogn

Denne hummeren har nettopp slippet rognen sin ut i vannsystemet på klekkeriet på Flekkerøya.

Foto: Hilde Skarvoy Gjestland / NRK

– Vi setter hummer med rogn fanget i fjor ned i vannkar. Der står hummeren til den slipper rogna og hummeryngelen blir klekt. Deretter flyter hummeryngelen opp til vannoverflaten fordi den er så lett. I havet ville den blitt et lett bytte som siden den flyter opp på denne måten. Derfor lar vi det skje i trygge omgivelser her på hummerklekkeriet, sier Kristoffersen.

Hummeryngel

Hummeryngel blir samlet opp i kar på hummerklekkeriet ved Flekkerøya.

Foto: Hilde Skarvoy Gjestland / NRK

Han forteller at når yngelen har skiftet skall fire ganger er den vokst til en størrelse og et nivå der den ligner mer på en hummer, og vil søke mot den trygge havbunnen. Kristoffersen påpeker at dette bidrar til at flere hummer overlever oppveksten.

– Forskning viser at overlevelsesprosenten stiger betraktelig når yngelen har blitt stor nok til å holde seg på bunnen, sier han.

Dugnadsarbeid

Hummersamvirkelaget

Dugnadsarbeid må til for at ting går som de skal på hummerklekkeriet.

Foto: Hilde Skarvoy Gjestland / NRK

Hummersamvirkelaget fra Flekkerøy eier et lite havbeite utenfor Flekkerøy og Oksøy fyr. Her setter de ut en stor andel av hummeryngelen til eget fiske, men ti prosent av yngelen blir satt ut andre steder langs sørlandskysten. For å få ting til å gå rundt må dugnadsarbeid til på hummerklekkeriet.

– Vi er en gjeng på 15–20 stykker som har gjort en kjempejobb for å få dette til, sier styreleder Bård Georg Karlsen i Flekkerøy hummersamvirkelag.

Totalt er det omtrent 150 mennesker som har kjøpt seg en andel i hummersamvirkelaget som ifølge Karlsen skal været det eneste av sitt slag i Norge.

Siste nytt fra NRK Sørlandet