Setter opp nyskrevet skuespill

Agder Teater setter opp et nyskrevet skuespill som handler om kvinnen som var Vidkun Quislings nærmeste medarbeider. Historien om Halldis Neegård Østbye, er historien om ideologen som ble fundamentalist.

Agder teater setter opp et nyskrevet skuespill om Vidkun Quislings nærmeste medarbeider. Historien om Halldis Neegård Østbye, er historien om ideologen som ble fundamentalist.