Ble sendt hjem med brudd i ryggen - ble lam

En psykisk syk mann ble sendt hjem fra Sørlandet sykehus med brudd i ryggen. Nå er han lam fra livet og ned.

Ifølge mannens pårørende ble ikke mannen trodd på grunn av hans psykiske sykdom.

Nå har saken kommet på Helsetilsynets bord.

Hadde sterke ryggsmerter

Seniorrådgiver Siri Guldvog hos Pasient- og brukerombudet mener saken er alvorlig.

– Vi ser jo det alvorlige i at en mann som er psykisk syk blir lagt inn med sterke ryggsmerter, og blir sendt tilbake igjen på sykehjemmet hvor han bor, sier Guldvog til NRK.no.

– Vi synes det er en svakhet ved undersøkelsen av ham at han ikke ble mer undersøkt. Nå er saken hos helsetilsynet, så er det de som skal vurdere hvorvidt behandlingen han har fått på sykehuset har vært forsvarlig, sier Guldvog.

Ble ikke trodd

Fem dager etter at mannen ble sendt hjem fra sykehuset, ble det etter en ny undersøkelse konstatert brudd. Nå er mannen lam fra livet og ned.

Mannens pårørende fortalte til sykehuset at mannen hadde mistet førligheten i bena, men sykehuset mente dette var psykisk og sendte ham hjem.

De pårørende mener han aldri ville blitt sendt hjem med brudd i ryggen om han ikke var psykisk syk.

Guldvog forteller at mannen klarte seg selv før.

– Tidligere så ruslet han rundt og klarte seg selv. Nå har de problemer med å få ham opp i sittende stilling. Det betyr jo mye for livsgnisten hos denne mannen at han har blitt sengeliggende og uten evne til å klare seg selv, sier Guldvog.

Tilsynssak

Assisterende fylkeslege i Vest-Agder, Geir Stangeland, bekrefter at det er startet tilsynssak.

– Vi ber alltid om en uttalelse, en redegjørelse for saken, slik klagen antyder. Så ber vi alltid om å få pasientens journal, slik at vi kan gjøre en egen vurdering av det som har vært gjort, sier Stangeland.

Det skal blant annet vurderes om mannen fikk faglig forsvarlig behandling.

– Faglig forsvarlighet er som regel det viktigste, sier Stangeland, og legger til at samtykkekompetansen til pasienten, journalføring og eventuell meldeplikt er andre ting som normalt blir vurdert i en tilsynssak.

Det har ikke vært mulig å få kommentar fra sykehuset.