Sender søppel til Sverige

13 millioner kroner i avgifter for søppel

Forbrenningsanlegg Langemyr
Foto: NRK

Regjeringa har ikke satt ned avgift på forbrenning av søppel - slik de lovet før statsbudsjettet ble lagt fram.

Det sier direktør Odd Terje Døvik ved Returkraft i Kristiansand.

Han er skuffa over at Sørlandets nye forbrenningsanlegg - som åpner neste år - må betale 13 millioner kroner i avgifter.

Returkraft sier avgiftsnivået i Norge gjør at det fortsatt vil sendes store mengder norsk søppel til forbrenning i Sverige.

Alf Holmelid (SV)

Alf Holmelid

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Også politikere er skuffet over statsbudsjettet. Fremdeles er det mer lønnsomt å brenne søppel i Sverige enn i Norge.

Siden Norge startet med søppelforbrenning har det årlig vært 15 000 vogntog som har kjørt til Sverige med søppel for å brenne det der.

Det er mer lønnsomt fordi i Norge må forbrenningsanleggene betale 100 kroner i avgift pr. tonn søppel.

Administrerende direktør Odd Terje Døvik ved Returkraft i Kristiansand håpet at avgiften ble fjernet i forslag til statsbudsjett, men det ble den ikke.

– Dette er en ren miljøavgift, som svenskene har fjernet fra sitt system, sier Døvik.

Politikerne skuffet

Peter Gitmark

Peter Gitmark

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

– Nå er det viktig at vi følger opp Soria Moria - erklæringen, og sikrer avtaler som gjør at søppelet brennes i Norge, og ikke fraktes på vogntog til Sverige for å brennes, sier SVs Alf Holmelid.

Høyres Peter Gitmark minner om at søppel ikke lenger er søppel, men en ressurs.

– Og denne ressursen må nå brukes i Norge, sier Gitmark. – For å få til det er det nok å fjerne avgiften, så slipper vi 15 000 vogntog langs veiene våre. Gitmark håper at noe vil kunne skje på dette området i forbindelse med behandlingen av revidert Nasjonalbudsjett.