Aldri før er så mange sendt ut av landet

I løpet av 2014 skal politiet på Agder uttransportere 200 utenlandske borgere, som ikke har fått oppholdstillatelse. Det er ny rekord.

Agder politidistrikt

Så langt er 160 mennesker uten lovlig opphold i landet uttransportert.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Politiet på Agder regner med å uttransportere over 200 utenlandske borgere uten lovlig opphold i Norge dette året. Årsaken er blant annet økte bevilgninger fra regjeringen. Agder politidistrikt fikk 400 000 kroner ekstra i år.

Ressurskrevende

Jan Vidar Ødegård, leder av utlendingsseksjonen i Agder politidistrikt, forteller at uttransportering er ressurskrevende arbeid.

– Det er relativt ressurskrevende. I mange saker må det være med ledesager fra politiet på uttransporteringen. Da går det ut over normal arbeidstid. Ofte er tjenestemennene ikke tilbake før to til tre døgn, sier Ødegård.

Prioriterer kriminelle

Jon-Ole Martinsen, Noas

Jon Ole Martinsen i NOAS mener det er bra at kriminelle blir uttransportert raskt.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Så langt er 160 utenlandske borgere uten lovlig opphold sendt til hjemlandet. Det er like mange som i 2013.

– Vi prioriterer dem som har begått kriminalitet. Vi er avhengig at de kommer fra et land det er mulig å returnere dem til og at de har id-dokumenter som hjemlandet aksepterer, forteller politioverbetjenten.

Jon Ole Martinsen, rådgiver er rådgiver i Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Han er ikke spesielt skremt over utviklingen med uttransporteringen.

– Det er positivt at det er en rask uttransport av kriminelle utledninger. Dette er en konsekvens av den nye regjeringens satsingsområde. Politiets utlendingsenhet er blitt tilført mer penger, sier Martinsen.

Mange EØS-borgere

Femti prosent av uttransporteringen i fjor var borgere fra Romania, Polen eller Litauen.


– Antakelig blir det en høyere andel av EØS-borgere som transporteres ut. Stadig flere blir tatt for kriminelle forhold i Norge, forteller Ødegård.