Selvmordstrusler er krevende

Bård Austad i politiet i Agder mener at selvmordstrusler er meget ressurskrevende for nødetatene. Den siste tida har det vært flere tilfeller der personer har truet med å hoppe fra Varoddbroa.

Selvmordstrusler er ressurskrevende