Seks kommuner klaget på ny organisering i Agder

Seks kommuner i Aust- og Vest-Agder har klaget på Politidirektoratets beslutning til ny lokal organisering i Agder politidistrikt.

Politimester Kirsten Lindeberg, Svein Enersen og Arne Sundvoll

Politimester Kirsten Lindeberg sammen med kommunikasjonssjef Svein Enersen (t.v) og prosjektleder Arne Sundvoll.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Politidirektoratet bestemte den nye lokale organiseringen av landets politidistrikter 13. januar 2017. Etter dette har kommunene hatt åtte uker på seg til å klage til Justis- og beredskapsdepartementet.

Det kan klages på beslutninger fra politidirektoratet om endringer i inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller nedleggelse av lensmannskontorer eller politistasjoner.

Fire klager får tilsvar

Politiet har fått totalt 72 klager fra berørte kommuner innen fristen. I Agder politidistrikt er det kommet klager fra seks kommuner.

Politiet mener at kun fire av klagene forholder seg til forskriften om klageordning.

  • Kvinesdal - klager på nedleggelse av sitt lensmannskontor (slås sammen med Flekkefjord)
    Lyngdal torsdag kveld

    Lensmannskontoret i Lyngdal blir lagt ned, skal slås sammen

    Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix
  • Lyngdal - klager på nedleggelse av sitt lensmannskontor (slås sammen med Farsund)
  • Birkenes - klager på plassering av lensmannskontor i Lillesand
  • Bygland - klager på prosess for plassering av lensmannskontor på Evje

– Vi skal sende vårt tilsvar på disse klagene til politidirektoratet i løpet av denne uken. Vi har allerede sendt tilsvar på Kvinesdal kommune, sier politimester Kirsten Lindeberg i en pressemelding.

– Her har politidirektoratet gitt oss full støtte og denne klagen er nå sendt videre fra politidirektoratet til Justis- og beredskapsdepartementet, sier hun.

To klager sendt i retur

Valle kommune har klaget på at administrasjonsstedet er besluttet lagt til Evje. Denne klagen er sendt i retur fra politidirektoratet til Valle ettersom politiet mener ordlyden i klagen ikke forholder seg til forskriften «forskrift om klageordning for kommuner som berøres av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten».

En eventuelt justert klage må være sendt politidirektoratet innen 16. mars 2017, forklarer politiet.

Tvedestrand kommune har klaget på at administrasjonsstedet er besluttet lagt til Risør. Denne klagen er også sendt i retur med samme begrunnelse som for Valle kommune.

– Det er opp til politimestrene å velge administrasjonssted, og det faller utenfor virkeområdet til forskriften å klage på hva som er valgt som administrasjonssted. Vi står fast ved at Risør blir administrasjonssted i Holt lensmannsdistrikt, mens Evje blir administrasjonssted i Setesdal lensmannsdistrikt, sier Lindeberg.

– Men hvilke oppgaver som skal ligge til administrasjonssted vil være en viktig del av den prosessen som begynner når resultatene etter klagebehandlingen foreligger. Da setter vi i gang med å bygge opp de nye lensmanns- og politistasjonsdistriktene. Dette skal vi ha en ryddig prosess på internt, og kommunene vil bli orientert underveis,legger politimesteren til.