Normal

Se hva sykehuset vil satse på

Pasientsikkerhet, kultur for helhet og selvmordsforebygging er noen av Sørlandet sykehus' hovedsatsinger de kommende årene.

Sørlandet sykehus Kristiansand
Foto: Per-Kåre Sandbakk

Det fremgår av forslag til Strategiplan for 2015-2017 som skal styrebehandles neste uke. En slik plan vedtas hvert tredje år og skal peke ut overordnede valg og prioriteringer.

Per Engstrand

Fagdirektør Per Engstrand.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Strategiplanen gjelder de tre neste år, og arbeidet med den har skjedd parallelt med den mye omtalte Utviklingsplanen 2030 som har et mer fremtidsrettet perspektiv.

– Forslaget som legges frem for styret er resultat av et grundig arbeid hvor mange har deltatt. Vi foreslår de strategiske valgene som er nødvendig for å gi et best mulig sykehustilbud også de neste tre årene, sier fagdirektør Per Engstrand.

Seks hovedsatsingsområder

I planen peker man ut følgende seks strategiske satsingsområder:

  • Kvalitet og pasientsikkerhet
  • Kultur for helhet
  • Samhandling
  • Rusbehandling og selvmordsforebygging
  • Kreftbehandling
  • Planlagt kirurgi – bedre utnyttelse av kapasitet

Alle for èn

Punktet «kultur for heltet» viser til organisasjonen Sørlandet sykehus, og «handler om at alle medarbeidere og omgivelsene oppfatter og handler ut fra at SSHF er ett helseforetak og ikke en samling av selvstendige sykehus og virksomheter», heter det i rapporten.

Punktet samhandling handler imidlertid om forholdet mellom sykehuset og kommunene.

Vil være fremst

På områdene rusbehandling og selvmordsforebygging tar sykehuset høyde for å være ledende i nasjonalt perspektiv.

Rapporten slår fast at rusbehandling ikke må sees isolert, men knyttes opp mot psykisk helse. I tillegg er eldre rusmisbrukere sterkt overrepresentert innen fysiske plager og sykdommer.

– Godt gjennomarbeidet

Strategiplanen har tidligere vært ute på høring og det nåværende forslaget skal behandles av styret 5. februar.

– Utredningene fra arbeidsgruppene ga et omfattende høringsutkast, som mange ga verdifulle innspill til. Flere av disse har styringsgruppen for prosjektet tatt hensyn til i planen. Forslaget som nå sendes til styret er godt gjennomarbeidet, sier Engstrand.

I tillegg til de seks hovedsatsingsområdene trekkes flere fokusområder frem.

Det gjenstår også utredninger hvor sykehuset skal vurdere hvordan man kan ha bærekraftig drift i Flekkefjord og hvordan akuttmedisinsk behandling bør organiseres fremover. To arbeidsgrupper er satt ned for å se på disse områdene. De skal ha sine rapporter klare i 2016.

Se hele rapporten: «Strategiplan 2015-2017 for Sørlandet sykehus HF»