Visualisering Sett fra dam Skjerkevatn
Foto: Agder Energi