Savner løfter om ny vei til Kjevik

Ny Nasjonal transportplan viser at regjeringen satser på Sørlandet, mener Kristiansands ordfører Harald Furre. Men han sier det ser usikkert ut for ny vei til Kjevik.

Harald Furre Ordfører Kristiansand

Kristiansands ordfører Harald Furre mener Sørlandet har fått mye ut av den nye Nasjonale transportplanen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg er i hovedsak svært godt fornøyd med prioriteringen i Nasjonal transportplan. Vi har fått gjennomslag for mange av de prosjektene som vil ha størst betydning for Kristiansand og landsdelen. Jeg stiller meg likevel undrende til hva som nå vil skje med Kjevik-veien, sier ordfører Harald Furre.

Regjeringen la i dag frem ny Nasjonal transportplan for perioden 2018–2029. Det er foreløpig fordelt 19 776 millioner kroner til prosjekter i Vest-Agder.

– En stor seier for Sørlandet

Også regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder er fornøyd med NTP. Hun mener at forslaget til ny Nasjonal transportplan som ble presentert i dag, er en stor seier for alle som har jobbet for et samferdselsløft på Sørlandet.

Siri Mathiesen

Regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

Hun mene begge Agder-fylkene kommer godt ut av prioriteringene som er gjort, samtidig som NTP-forslaget er en stor satsing i norsk samferdselspolitikk.

– Med denne planen vil de årlige bevilgningene til bygging av vei og jernbane være tredoblet i løpet av bare ti år, sier Siri Mathiesen.

– Stor betydning for trafikkflyten

Furre mener at tre millioner til utbygging av strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen vil få stor betydning for trafikkflyten i Kristiansand og for videre utvikling av Kvadraturen.

– Det er lagt opp til en betydelig satsing på kollektiv-, gange- og sykkeltiltak i Kristiansand. Det er totalt satt av om lag 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen, sier han.

– Og det lages en avtale om belønningsmidler i løpet våren 2017 og høsten 2017 skal vi forhandle om bymiljøavtalen, sier ordføreren.

Han mener Kristiansand og Sørlandet har fått stort gjennomslag i NTP.

Ny vegtrasè til Kjevik

Den nye veien til Kjevik har planlagt oppstart i 2020.

Foto: Kjell Inge Søreide/Statens vegvesen

Usikkerhet om ny vei til Kjevik

Regjeringen gjør det klart at de vil prioritere utbedring av delstrekninger på rv. 41/451 mellom Timenes og Kjevik.

– Dette skaper noe usikkerhet om hvorvidt det blir bygd ny vei til Kjevik. Jeg er likevel glad for at det vil bli satt av midler til utbedring på strekningen, men det er behov for en avklaring av hva som ligger i denne formuleringen. Fremover blir det viktig å arbeide for å sikre dette i behandlingen i Stortinget, sier ordføreren.

Siri Mathiesen tror på sin side at ny Kjevik-vei ligger innenfor rammene Statens vegvesen skal disponere i neste NTP-periode.

– Vi forutsetter at fremdriften på disse prosjektene vil følge de prioriteringene det tidligere har vært enighet om, sier NHO-direktøren.