Hopp til innhold

– Et fantastisk løft for psykiatrien

Kommunalminister Jan Tore Sanner kom i dag til Sørlandet sykehuset med nyheten om at et nytt psykiatribygg til 800 millioner kroner kan bygges.

Jan Tore Sanner med spade

Statsråden tok første spadetak for et helt nytt psykiatribygg på Eg i Kristiansand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Jan Tore Sanner og sykehusdirektør Olsen

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen tok i mot kommunalministeren torsdag formiddag.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Dette blir starten på en ny æra for psykiatrien, sa Oddvar Sæther, som er klinikkdirektør ved klinikk for psykisk helse- rus og avhengighetsbehandling.

Til stede på Egsjordene, der bygget skal reises, var også sykehusdirektør Jan Roger Olsen.

– En fantastisk god nyhet for pasientene og befolkningen i landsdelen, slo han fast.

De gamle bygningene til psykiatrien er utdaterte og lite egne for moderne pasientbehandling. Olsen mener det er viktig med gode standard på bygningene.

– Bygningene viser hvilken respekt og prioritering vi gir til feltet, sa Olsen.

Hvis alt nå går etter planen, kan byggingen starte neste år. I beste fall blir det innflytting i 2019. Prisen er ca 800 millioner kroner.

Voksenpsykiatrien får 80 døgnplasser, 70 til voksne og 10 til barn og ungdom.

Ordføreren i Kristiansand, Harald Furre, hadde også tatt turen til Egsjordene torsdag formiddag.

– Dette blir et fantastisk løft for psykiatrien, særlig for barn og unge, sa Furre som minnet om at flere og flere rammes av psykiske lidelser.

Planer nytt psykiatribygg

Planene for nybygget er klare, her vist fram av teknologidirektør Per W. Torgersen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK