NRK Meny
Normal

Satser på Sørlandet

Landsdelen skal fortsatt ha et eget opptrenings-senter for pasienter med alvorlig hjerneskade.

Rullestol

Illustrasjon

Foto: Signe Karin Hotvedt / NRK

SSR i Kristiansand skal også i framtiden være ett av to fagmiljø for rehabilitering av pasienter med alvorlig hjerneskade i Helse Sør-Øst. 

Det andre er Sunnaas sykehus på Nesodden ved Oslo.

HØR: SSR Kristiansand øker

Mer enn dobling

- Antallet senger på SSR Kristiansand som er øremerket rehabilitering av pasienter med hjermeskade, økes fra to til fem, sier Jørn  Jacobsen som er direktør for rehabiliteringsykehusene i Helse Sør-Øst. 

Han synes det er oppsiktsvekkende at dette kommer i en tid da hele rehabiliteringstilbudet i Helse Sør-Øst har fått beskjed om å spare inn 37,5 millioner kroner.

- Dermed er det to sykehus i Helse Sør-Øst som skal ta seg av rehabilitering av alvorlig hjerneskadde pasienter. Det er Sunnaas sykehus ved Oslo og SSR i Kristiansand, som tidligere het Kongsgård sykehus.

Jacobsen mener at med det som nå har skjedd, overlever SSR Kristiansand innsparingstiltakene i rehabiliteringsektoren i Helse Sør-Øst.

2,7 mill. til SSR

Av en tildeling på 5 millioner kroner i 2008 går 2,7 millioner kroner til SSR og 2,3 millioner kroner til Sunnaas HF. Det er opp til de to sykehuene om å bli enige om hvordan denne opptrappingen kommer til å foregå i 2008, samt hvike konsekvenser dette får for driften i 2009.

Frist for å legge fram denne planen er 1. juni og miljøene har allerede bestemt at de skal møtes 14. mai for å diskutere dette.

Nedslagsfeltet til SSR for pasientgruppen er Agder, Telemark og Vestfold.