NRK Meny
Normal

Satser på gruveturisme

Gammel gruveby på Sørlandet skal utvikles og trekke turister til området.

Knaben gruver Vaskeriet
Foto: Solveig Egeland

Politikerne i Vest-Agder har bevilget 850 000 kroner for å utvikle det gamle gruvesamfunnet på Knaben øverst i Kvinesdal.

Pengene skal brukes for å lage en besøksgruve for turister.

Fylkeskommunen forutsetter at kommunen bidrar med like mye penger i prosjektet.

Turistpotensiale

Vest-Agder fylkeskommune mener Knaben med gruvebygningene og gruvebyen er et industrielt kulturminne av stor verdi.

Knaben har et stort potensiale når det gjelder reiseliv og turisme.

En bevisst satsing på turisme, i tillegg til den betydelige hyttebyggingen i området, vil styrke bosettingen i indre deler av kommunen.

Derfor ønsker fylkespolitikerne å satse på gruveturisme og styrke området ytterligere.

Staten har også signalisert at den vil bidra med midler til blant annet å sette i stand heistårnet over gruveanlegget.