NRK Meny
Normal

Satser på å gi det beste havnetilbudet i Norge

Havnene i Kristiansand, Arendal og Mandal ser på mulighetene for en felles strategi for å bli et av de viktigste gods- og transportknutepunktene i landet.

Illustrasjon av havna på Kongsgård i fremtiden

Slik ser man for seg en fremtidig havn på Kongsgård/Vige i Kristiansand. Varoddbrua i front av bildet.

Foto: Cowi/Kristiansand Havn

Alnabru i Oslo er i dag det viktigste knutepunktet i Norge i det transeuropeiske transportnettet, TEN-T, men det er vel kjent at kapasiteten er i ferd med å sprenges.

Konsulentselskapet COWI skal nå utrede et strategisk havnesamarbeid mellom Kristiansand, Arendal og Mandal, og se på hvilke muligheter et slikt samarbeid kan gi.

Et aspekt er hvordan de tre havnene kan posisjonere seg i forhold til det transeuropeiske nettverket, og supplere den sprengte kapasiteten ved Alnabru.

Tøff konkurranse

Martin Schreck

Prosjektleder i COWI, Martin Schreck.

Foto: Pressefoto COWI

– Det er flere regioner som kjemper om en posisjon i det transeuropeiske nettverket, blant annet regionen rundt Tønsberg, Drammen og Sandefjord. Det er derfor meget viktig og nødvendig at havnene i Kristiansand, Mandal og Arendal i fellesskap satser fremover.

Det sier prosjektleder i COWI, Martin Schreck, til NRK.

Han poengterer at prosjektet ikke handler om en sammenslåing av havnene, men om en felles markedsstrategi.

– Havnene skal ikke slås sammen, men vi utreder muligheten for en felles markedsstrategi hvor de leverer det beste havnetilbudet som er mulig. Mye ligger til rette for at man kan få denne posisjonen i Norge, men andre regioner konkurrerer også om denne posisjonen. Uansett vil utfallet gi ringvirkninger for hele næringslivet i regionen, sier Schreck.

Han sier hele havnesektoren her i landet er inne i en konsolideringsfase. Kundene blir mer prisbevisste og mindre lojale mot bestemte havner.

– Kristiansand havn har en sterk posisjon som et viktig transportknutepunkt i dag med kort vei til utlandet. Men denne posisjonen kan svekkes og endre seg hvis ikke man satser i fremtiden, sier han.

– Kristiansand viktig for EU

Halvard Aglen

Havnedirektør Halvard Aglen i Kristiansand.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Havnedirektør i Kristiansand Halvard Aglen sier Kristiansand havn er et viktig strategisk punkt for EUs transportnettverk.

Han tror derfor at sørlandshavnene har et fortrinn fremfor andre norske havner.

– EU har over tid jobbet med transportnettverkene sine. Vi må tilpasse våre kapasiteter til dette. Den korteste vegen fra Danmark er Kristiansands-området. EU har vært tydelig på det de siste årene og har blant annet bygget firefelts motorvei til toppen av Nord-Jylland og de har fått på plass en tospors jernbane helt inn i havna i Hirtshals, sier Aglen.

– Andre havneregioner i Norge er også på offensiven for å gi det beste tilbudet. Hva tenker du om konkurransen?

– Vårt absolutte fortrinn er at vi ligger der vi ligger. Kristiansands-regionen er allerede beskrevet som et av de viktigste knutepunktene i landet. Med det som utgangspunkt vil vi jobbe videre med vår posisjon og finne ut om det er flere havner på Sørlandet som kan involveres for å styrke regionens posisjon, sier Aglen.

Fremtidsskisser av Mandal havn

En skisse av hvordan utviklingen av Mandal havn kan bli.

Foto: Cowi/Kristiansand Havn