Satser igjen på vindmøllepark på Siragrunnen

Nye planer om vindmøllepark på Siragrunnen kan gi flere hundre arbeidsplasser i byggeperioden.

Produksjon av fundemeter til vindmølleparken

En prosjektgruppe med Kruse-Smith AS, FFS Farsund Fortøyningsselskap AS og E. Øgrey AS har dannet Amon som jobber med vindmølleparken utenfor Siragrunnen.

Foto: Amon

Farsundsordfører Arnt Abrahamsen tror at en vindmøllepark på Siragrunnen på sikt kan gi 500-600 arbeidsplasser i kommunen. I februar i år sa regjeringa nei til en vindmøllepark, men den var planlagt 700 meter fra Åna-Sira, på grensa mellom Rogaland og Vest-Agder.

Større og færre vindmøller

Den nye parken er planlagt tre til fire kilometer fra land for ikke å komme i konflikt med fuglelivet langs kysten. Fuglenes trekkorridor går over Siragrunnen. I forrige konsesjonssøknad var både fylkesmenn og organisasjoner skeptiske til planene.

– I sommer ble det tatt nytt initiativ til å endre på konseptet og flytter parken lengre til havs, det blir færre men større turbiner. Ved å gjøre det på denne måten, minimaliserer vi ulempen for fugl, sier Abrahamsen.

Arnt Abrahamsen

Ordfører Arnt Abrahamsen har stor tro på vindmølleprosjektet.

Foto: Lars Eie / NRK

Møtte olje- og energiministeren

Ordføreren forteller at både fylkeskommunen, Sokndal, Flekkefjord og Farsund kommuner er involvert og informert.

– Vi hadde møte med olje- og energiministeren og det er signalisert velvilje og positivitet fra sentralt hold. Vi er i gang igjen, forteller Abrahamsen.

bygging av fundamenter

Farsundsordføreren håper på å få bygge fundamentene til vindmølleparken i Farsund på den gamle Bredero-tomta.

Foto: Amon

Skeptiske

Selv om vindmølleparken flyttes flere kilometer ut fra kysten, er Norsk Ornitologisk Forening skeptisk.

– Det ble avslag i forrige runde på Siragrunnen med henvisning til at parken ville ha ligget i en viktig fugletrekk-korridor. De nye planene er vi ikke særlig positiv til, sier Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening.

Eggen er klar på at det må søkes konsesjon for vindmølleparken og ikke bare få et klarsignal om at det er et testområde.

– Vi mener at dette virkelig må konsekvensutredes, sier naturvernrådgiver Eggen.

Martin Eggen fra NOF

Martin Eggen, naturvernrådgiver i NOF, sier parken må konsekvensutredes.

Foto: Norsk Ornitologisk Forening