Satser for å unngå sentrumsdød

Viljen til å satse i sentrum av Arendal øker når kommunen aktivt er med å tilrettelegge for nye butikker.

Elin Lunde

Byplanlegger Elin Lunde foran et av de tomme butikklokalene i Arendal sentrum.

Foto: Miriam Grov / NRK

Marte Marstrand

Prosjektleder i Norsk Design- og Arkitektursenter, Marte Marstrand.

Foto: Birger Johansen/DOGA

Sammen med Tromsø og Lærdal har Arendal siden i vår vært en del av et pilotprosjekt i regi av Norsk Design- og Arkitektursenter. Hensikten er å fylle de tomme lokalene og bekjempe sentrumsdød.

– Dette er viktig å ta tak i fordi vi ser at veldig mange norske kommuner har sentrumsområder som er døende, sier prosjektleder i Norsk Design- og Arkitektursenter, Marte Marstrand.

Hun legger til at basert på pilotkommunenes arbeid over to år skal prosjektet komme frem til et sett med verktøy som norske kommuner kan ta i bruk i sitt arbeid med sentrumsutvikling.

– Vi hjelper de som vil drive butikk

I Arendal skal man ikke gå langt utenfor hovedgatene før man begynner å se tomme lokaler.

Kommunen har sett en tendens med internflytting av virksomheter. Butikker flytter internt til bedre lokaliseringer i sentrum og etterlater seg tomme lokaler.

Elin Lunde

Byplanlegger i Arendal kommune, Elin Lunde.

Foto: Miriam Grov / NRK

Byplanlegger i Arendal kommune, Elin Lunde, sier at kommunen hjelper de som vil drive butikk ved at de gjør det lettere å etablere seg.

– Kommunen har blant annet jobbet med å koble sammen forskjellige aktører. De som vil drive butikk, gårdeiere som vil leie ut lokalene sine og interessenter som kan være med å finansiere nye virksomheter.

– Eksempelvis har kommunen prøvd å få gårdeiere til å leie ut billigere som et alternativ til at det står tomt, og ordne med midlertidig utleie for lokaler som eiere har planer med på et senere tidspunkt, sier Lunde.

– Ingen «quick fix»

Pilotprosjektet startet i april og skal gå over to år.

– Både kommunene og innbyggerne er brennende opptatt av å få liv i eget sentrum. Dette er ikke noe «quick fix» dessverre, men vi håper at prosjektet vil sette i gang noen prosesser, sier Marstrand.

I Arendal kommune er de fornøyde med å være en del av et slikt pilotprosjekt.

– Det er veldig bra å være en del av et nasjonalt satsingsfelt. Norsk Design- og Arkitektursenter har vært utrolig flinke til å koble oss opp med andre aktører, sier Lunde.

– Jeg har stor tro på at det blir masse liv i Arendal sentrum i fremtiden, fortsetter hun.

Suksessrik julehandel i Arendal

Allerede kan man se positive trender i Arendal. Til tross for utfordringer i de litt mindre sentrale gatene gikk julehandelen i Arendal over all forventning. Brekke Sport er en av butikkene i sentrum har hatt en stor økning.

Butikksjef hos Brekke Sport og styremedlem i Arendal by, Christopher Brekke sier at det har blitt gjort mye riktig i byen.

– Det har vært jobbet mye med Arendal by gjennom politikere, butikkdrivere og gårdeiere. Det er gjort veldig mye riktig.

SE REPORTASJE:

I Arendal sentrum når julehandelen nye rekorder