Satser 20 millioner på sentrum

Politikene i Kvinesdal fikk torsdag se arkitektenes første tegninger av et nytt Kvinesdal sentrum. Målet er å utvikle attraksjoner i Kvinesdal sentrum og flomsikring av sentrum. Snøhetta og Jensen og Skodvin har laget forslagene.