Sanner lover Fylkesmannen til Arendal

Dersom Vest-Agder og Aust-Agder vedtar sammenslåing, vil kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner lokalisere fylkesmannen for Agder i Arendal – slik de to fylkeskommunene ønsker.

Jan Tore Sanner

Kommunal – og moderniseringsministeren sier at Arendal får Fylkesmannen dersom Aust- og Vest-Agder slår seg sammen frivillig.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

– Jeg har i dag informert politikerne om at dersom det blir en frivillig sammenslåing mellom Aust- og Vest-Agder vil vi etterkomme ønske fra regionen; nemlig at Fylkesmannen etableres i Arendal. Hvis det ikke blir en frivillig sammenslåing, så vil beslutningen om stedsvalg for Fylkesmannen bli tatt i løpet av våren, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nabosamtaler

Statsråden inviterte i fjor sommer alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune til å innlede nabosamtaler med sikte på å fatte vedtak innen desember i år.

Samtalene i Agder-fylkene har nå ledet fram til en intensjonsavtale som danner utgangspunkt for de videre forhandlingene. Mens Kristiansand er planlagt å være hovedsete for den nye regionen, ønskes det at fylkesmannen plasseres i Aust-Agder.

I et møte med Agder-fylkene i dag, kunngjorde Sanner at han vil imøtekomme dette ønsket dersom fylkene gjør vedtak om sammenslåing.

– Forhandlingene som pågår mellom Agder-fylkene er et viktig steg i retning av et nytt regionkart og for gjennomføringen av regionreformen. Nå viser politikerne i Agder-fylkene lederskap, og peker på at de ønsker å kunne bli ett Agder. Men et viktig premiss har vært at Fylkesmannsembetet flytter til Arendal.

– Fortsatt risiko

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland slipper ikke jubelen løs over løftene fra Sanner.

Det er fint at Sanner nå avklarer Fylkesmannens embete. Samtidig er det fortsatt slik at Fylkesmannen er betydelig mindre enn fylkeskommunen, og det hefter fortsatt en stor risiko rundt resten av opplegget som flertallet har skissert rundt fordeling av arbeidsplasser mellom Aust- og Vest-Agder.

Jeg synes fortsatt det mellom linjene er ganske tydelig trusler om tvang fra statsråden. Men det jo til slutt stortingsflertallet som avgjør fylkessammenslåinger, sier Mørland.

2020

Fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder ble slått sammen 1. januar 2016. Det ble samtidig bestemt at embetet skulle samlokaliseres på sikt, men at de to nåværende stedene, Kristiansand og Arendal, skulle opprettholdes inntil kommune- og regionstrukturen var avklart våren 2017.

– ­Hvis det ikke fattes forpliktende vedtak i de to fylkestingene, vil fylkesmannens lokalisering vurderes og besluttes samtidig med struktur og lokalisering for de øvrige embetene i 2017, sier Sanner.

Det er til slutt Stortinget som vedtar den endelige fylkesstrukturen i landet, og de nye regionene vil tre i kraft fra 1.1.2020.