Sammenkobler drikkevannsnett

Drikkevannsnettet fra Arendal til Kristiansand kan bli koblet sammen. Det opplyser rådmann i Arendal, Harald Danielsen. Bakgrunnen er dårlige reserveløsninger for drikkevannet i Arendal og Grimstad.