Samlet front mot omstridt vindmøllepark

En tredjedel av kommunens innbyggere og en bred allianse av organisasjoner samler seg mot NVEs planer om vindparkutbygging i Åseral.

Vindmøller

NVE har gitt konsesjon til bygging av 39 vindturbiner i Åseral. Ettersom det har kommet innsigelser skal Olje- og energidepartementet ta endelig avgjørelse i saken.

Både kommunen, Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune har rettet innsigelse mot vindparken som skal ligge på Skveneheii og Stuttjørnhei. Nå ligger saken til klagebehandling i Olje og Energidepartementet (OED).

Aksjonsgruppen «Åseral Nei til Vindkraft» har samlet inn 306 lokale underskrifter i kommunen som har rett over 900 innbyggere.

– Det er svært sjeldent at OED godkjenner en utbygging der både kommune, fylkeskommune og fylkesmannen er imot, sier Stig Alfred Eikeland i aksjonsgruppen.

Sammen med aksjonsgruppen står:

  • Naturvernforbundet
  • Miljøvernforbundet
  • WWF
  • Norsk ornitologisk forening
  • La Naturen Leve
  • Norsk Zoologisk Forening
  • Norges Jeger- og Fiskerforbund Vest-Agder
  • Forum for Natur og Friluft Agder
  • DNT-Sør

Både aksjonsgruppen og organisasjonene sendte lørdag brev til OED, og håper på konstruktive samtaler som kan lede til at utbyggingen stanser.

Lovet lokalt selvstyre i 2008

Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Olje- og energiminister Tord Lien mente som stortingsrepresentant og miljøpolitisk talsmann for Frp i 2008, at kommunene selv måtte få bestemme over eventuelle vindkraftutbygginger.

– At kommunene skal fratas enhver form for reguleringsmyndighet overfor vindmølle- og for den saks skyld også gasskraftutbygging, er jo fullstendig uhørt, sa Lien til NRK for nesten åtte år siden.

Eikeland i aksjonsgruppen håper og tror at statsråd Lien fremdeles har samme mening, og lar Åseral selv bestemme.

– Det hadde vært rart om Lien mente noe annet i dag, enn hva han gjorde da han satt som stortingsrepresentant.

Og Lien mener han fremdeles står på sitt.

– I saker som ikke er av betydning for regional eller nasjonal kraftforsyning eller Regjeringens fornybarsatsing mener jeg fortsatt at kommunenes syn bør vektlegges i konsesjonssaker. Ut over det kan jeg ikke kommentere saker som ligger til behandling i departementet, sier Lien til NRK.

Skader dyrearter og landskap

Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune har fremmet innsigelse mot det nordre planområdet blant annet på grunn av påvirkningen en utbygging vil ha, både for landskapet og arter som villrein og hubro.

Aksjonsgruppen og organisasjonene har samme argumenter, i tillegg til unødig støy og skader på kulturminner.

NVE har konkludert med at de samlede fordelene ved etablering av Skveneheii vindkraftverk er større enn ulempene tiltaket medfører.

– I OEDs konsesjonsbehandling vurderes fordeler og ulemper ved et kraftutbyggingsprosjekt. Det tas blant annet hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt, sier Lien.

«Ingen» fordeler for utbygging

De få som stemte for utbyggingen i kommunestyret i Åseral mente blant annet at pengene kommunen tjente på eiendomsskatten av anlegget var god nok grunn til å bygge ut.

Regjerings forslag om å fjerne den lokale eiendomsskatten på industri gjør dette argumentet mindre verdt.

– Nå som dette kan falle bort, er det vel ingen fordeler for kommunen ved en utbygging, annet enn noen arbeidsplasser og litt utbyggingsarbeid, sier Eikeland i aksjonsgruppen.