Hopp til innhold

Samler nødmeldingssentralene i Kristiansand

Nødmeldingssentralene til politiet, brannvesenet og helsevesenet i Agder har flyttet sammen i samme bygg i Vestre Strandgate i Kristiansand. Det kommer fram i en pressemelding fredag.

Fram til nå har nødmeldingssentralene holdt til i henholdsvis brannstasjonen i Arendal, politihuset i Kristiansand og AMK-sentralen utenfor Lillesand.

– Nærhet til hverandre gir en bedre og mer effektiv beredskap, spesielt ved de store hendelsene hvor tett samarbeid er viktig. Dette vil styrke den samlede beredskapen i hele Agder og gi økt trygghet for befolkningen, sier politimester Kjerstin Askholt.

Samlokalisering av nødetatene er et ønske fra regjeringen fordi man har sett at kommunikasjonen mellom etatene har sviktet ved flere store og alvorlige hendelser. Så langt er det kun to andre politidistrikt i Norge som har samlet de tre nødetatene under samme tak.

Quadrum Kristiansand
Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto