Samfundets skole bryter loven

Det er i strid med forbudet mot diskriminering at menigheten Samfundet ikke tillater kvinner i menighetens skolestyre. Det er Likestillingsombudets konklusjon, etter tilsyn ved Samfundets skole i Kristiansand, skriver Fædrelandsvennen.