Samer mot vindkraft-planer

Reindriftssamer på Fosen kjemper mot vindkraftverk som selskapet Statkraft Agder Energi Vind står bak.

Kraftledninger.

SAE Vind i Kristiansand får kritikk fra sørsamer på Fosen som kjemper mot vindkraftverk og strømkabler.(Illustrasjonsfoto)

Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

Selskapet SAE Vind med hovedsete i Kristiansand møter motstand fra sørsamer på Fosen i Trøndelag.

Reindriftssamene i området vil bruke folkeretten i sin kamp mot den planlagte utbyggingen av Storheia vindkraftverk og nye kraftledninger i beiteområdene.

SAE Vind er søker for dette prosjektet.

Selskapet er Norges ledende innen landbasert vindkraftverk og ble etablert i august 2008.

Målsettingen er å utvikle, bygge og drifte vindparker over hele landet.

Inngrep mot reindriften

Advokat Geir Haugen skriver i en høringsuttalelse på vegne av Sør-Fosengruppen i Fosen reinbeitedistrikt at disse planene er de største inngrep som er lansert overfor sørsamisk reindrift.

Han la sterk vekt på folkerettslige argumenter og sørsamenes minoritetsstatus da han presenterte uttalelsen på en pressekonferanse i Trondheim fredag.

Høringsuttalelsen er adressert til Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) og gjelder Storheia vindkraftverk, en 420 kV kraftledning Roan-Storheia og samordnet tilknytning av vindkraftverk sør for Roan.

Storheia vindkraft i Bjugn og Åfjord kommuner i Sør-Trøndelag skal ifølge planene bygges med mellom 58 og 85 vindturbiner, med en samlet årlig produksjon på mellom 580 og 780 GWh.

Statkraft Agder Energi Vind (SAE Vind) er søker for dette prosjektet. I tillegg står Statnett, Sarepta AS og TrønderEnergi Nett som søkere for utbyggingen av linjenettet.