Denne skaper ekstraarbeid på ny E18

Sjeldne salamandere og sjøørret skaper utfordringer for E18 utbyggingen i Arendal.

salamander 3

I Norge fins det to arter, storsalamander og småsalamander. Begge er utrydningstruet. (arkivfoto)

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Ruth Hauge Bjørneseth

Landskapsarkitekt Ruth Hauge Bjørneseth mener de skal klare å skape gode forhold for artene som er truet.

Foto: Nye Veier
Salamander 1

Salamandere har tidligere skapt hodebry for veibyggere. (arkivfoto)

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

Veiselskapet Nye Veier har allerede satt i gang flere ekstratiltak, for begge artene er truet av europaveitraseen, sier landskapsarkitekt Ruth Hauge Bjørneseth i selskapet.

– De områdene hvor salamanderne bor blir fylt igjen. Også Songebekken blir berørt av veitraseen – så der må vi gjøre noe for å ta vare på gytestedet.

– Dette skaper selvsagt ekstraarbeid for oss. Særlig fordi det er detaljerte ting som er så annerledes enn det å bygge en stor vei, sier Bjørneseth.

Må bygge nye salamanderdammer

Det handler om bekker og vassdrag som blir ødelagt når det nye E18 prosjektet med tilførselsveier nå bygges. Småsalamanderen er en sårbar og rødlistet art. Det skal bygges nye dammer så den etter hvert kan flyttes over fra vassdragene som ødelegges av veiutbyggingen.

– Med flytting av småsalamander har man gode erfaringer. Biologen vi samarbeider med sier det ikke er så vanskelig, og ved E18 i Vestfold har de nettopp gjort det, sier Bjørneseth.

– Synd å ødelegge gode gytebekker

Songebekken

Sjøørreten skal få annet gytested enn i Songebekken.

Foto: Isachsen AS
Den nye ørretbekken som nå må lages

Den nye ørretbekken som nå må lages

Foto: Isachsen AS

Når det gjelder Songebekken som er gytested for sjøretten, er veiutbyggeren allerede i gang med å lage ny bekk ved siden av veien, og Bjørneseth mener dette er forsvarlig.

– Håpet er at det skal bli en forbedring av forholdene for ørreten. Vi har vært opptatt av at det skal skapes et egnet sted for gyting og ikke bare en grøft med stillestående vann og en kulp.

Norges Jeger og fiskerforbund er i utgangspunktet ikke glad for at gytebekken ødelegges, men har valgt å være med utbygger som rådgiver i prosessen, sier leder i Aust-Agder, Olav Schrøder

– Det er synd å ødelegge gode gytebekker. Både for sjøørreten og all annen fisk så er ikke det bra.

Han sier de derfor vil følge med på arbeidet som nå skal gjøres

– Vi følger nøye med og vi har tro på at denne gytebekken blir like god etter at veien er ferdig – som den var før, sier Schrøder.

Sjøørret og småsalamander har skapt mye ekstra arbeid for E-18 utbyggingen i Arendal. En helt ny lages nå for å løse problemet, men fiskeentusiaster er skeptiske.