Hopp til innhold

Saksøker staten etter å ha mistet skjenkebevilling

Lundskråga pub i Kristiansand går til sak mot staten, ved Fylkesmannen i Vest-Agder. Puben mener de har blitt ilagt ulovlig dobbeltstraff med både bot og inndratt skjenkebevilling.

Londskråga pub

Lundskråga pub i Kristiansand tar nå en to år lang krangel til retten. Puben får støtte av NHO Reiseliv.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

I 2013 ble puben ilagt 20.000 kroner i bot av Agder politidistrikt, for å servere alkohol til personer under 18 år. Halvannen måned senere vedtok Kristiansand kommune midlertidig inndragelse av skjenkebevillingen.

– Puben fikk første en bot som ble betalt. Når inndraging av skjenkebevillingen kommer i tillegg og er å betrakte som straff, så er man allerede straffet for forholdet. Da kan man ikke straffes på nytt, mener advokat i NHO Reiseliv, Kjell Ola Berg.

Advokatfirmaet Wiersholm fører saken for puben, mens NHO Reiseliv bistår som såkalt partshjelper.

Saken har vært gjennom flere klagebehandlinger hos Fylkesmannen som opplyser til NRK at det ikke har kommet nye elementer i saken som gir dem grunnlag for å endre det opprinnelige vedtak.

Oppfordrer til søksmål

Kjell Ola Berg

Advokat Kjell Ola Berg i NHO Reiseliv, som er partshjelper i saken.

Foto: Per Thrana / NHO

Puben får derimot støtte fra Sivilombudsmannen om at dette er dobbel straff.

– Departementet har vurdert spørsmålet og mener Sivilombudsmannens tar feil. Han har da vurdert saken på nytt og kommet til at han ikke endrer sitt standpunkt. Han mener departementet tar feil og har oppfordret til søksmål mot staten. Det gjør at vårt medlem har krav på å få dekket saksomkostningene i en slik sak, sier Berg i NHO Reiseliv.

Prinsippsak

Saken kan ha prinsipiell interesse.

– Så vidt meg bekjent har det ikke vært mange saker knyttet til utesteder, men dobbeltstraff-problematikken har vært oppe en rekke ganger, blant annet i sammenheng med tilleggsskatt, sier Berg.

På grunn av klager og klagebehandlinger er inndragningen av skjenkebevillingen ennå ikke iverksatt. Puben krever at vedtaket kjennes ugyldig.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Nyheter fra Sørlandet 01:07
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,89 kr
Dyrest kl. 18 4,29 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 1,3 kr 25 min.
  • Dusje 13 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 1,6 kr En vask
  • Varmeovn 3,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %