Sakkyndige med spørsmål

– Hvorfor ville du ikke snakke med sakkyndige? spør sakkyndig psykiater Magne Tauler. – Det handler om historie med sakkyndig i en barnevernssak, svarer tiltalte.