Sakkyndig: Var tilregnelig da hun drepte stefar på Fevik

Den rettssakyndige psykiateren i rettssaken mot 44-åringen som er tiltalt for å ha drept sin stefar, mener kvinnen ikke var utilregnelig da hun utførte drapet.

Aktor, Dennis Danielsen og bistandsadvokat Pål Arne Eide

F.v bistandsadvokat for samboeren til den drepte 66-åringen, Pål Arne Eide, og aktor, statsadvokat Dennis Danielsen.

Foto: Rebecca Trondsen / NRK

Tredje dag i rettssaken der en 44 år gammel kvinne er tiltalt for å ha drept sin stefar i Grimstad i fjor, startet med at den rettssakkyndige psykiateren, Magne Tauler, vitnet.

Hevder seksuelle overgrep var motiv for drapet

Den 44 år gamle kvinnen er tiltalt for forsettlig drap. I 2010 ble minstestraffen for forsettlig drap økt fra seks til åtte år gjennom en ny lovendring.

Drapet på Fevik i Grimstad skjedde 5. september i fjor.

NRK Sørlandet følger rettssaken.

Tauler er lege og spesialist i psykiatri og jobber til daglig i Arendal. Han har vært sakkyndig i mange rettssaker.

Psykiateren har hatt flere samtaler med tiltalte. Han foretok blant annet en prejudisiell observasjon dagen etter drapet, der han vurderte tiltaltes psykiske tilstand.

Han har også hatt to samtaler i tiden mens den tiltalte satt i varetekt i Skien fengsel.

Kvinnen har innrømmet å ha drept sin stefar. I retten har hun hevdet at seksuelle overgrep var bakgrunnen for drapet.

Ville skremme han

44-åringen hevder at den drepte stefaren hadde forgrepet seg på hennes to døtre. I retten sa hun også at hun hevder at stefaren forgrep seg også på henne fra 12-årsalderen.

– Jeg har ingen grunn til å betvile det den tiltalte har fortalt når det gjelder påstander om seksuelle overgrep, sa den rettsoppnevnte sakkyndige i retten.

Rettssaken mot stedatteren startet i Aust-Agder tingrett tirsdag denne uken. Under tiltaltes forklaring i retten på tirsdag sa hun at hun kvelden før drapet september i fjor fikk vite at hennes ene datter skal ha blitt voldtatt stebestefaren, altså stefaren til den tiltalte kvinnen.

Dette skal ha fått det til å tippe over for 44-åringen. Morgenene etter oppsøkte hun stefaren på Fevik i Grimstad. Med seg hadde hun en kniv. Hun knivstakk da stefaren over 20 ganger til han døde.

Til retten sa hun oppsøkte stefaren for å skremme han og for å konfrontere han med det datteren hadde fortalt om de påståtte overgrepene.

– Det klikket for meg

– Det klikket for meg. Jeg tenkte at nå var det nok, sa hun i retten.

Likevel hevder hun at hun ikke hadde som hensikt å ta livet av stefaren. Hun husker heller ikke at hun knivstakk han så mange ganger som 21 ganger.

Den rettssakkyndige psykiateren mener derimot ikke at det er grunnlag for å si at drapet ble utløst som følger av disse nye opplysningene.

– Jeg mener at man ikke kan si at drapet ble utløst av tidligere traumatiske opplevelser hverken når det gjelder tiltalte selv eller hennes døtre, sa han.

Han mener flere andre faktorer, som at tiltalte mistet sin jobb få måneder før drapet, et dårlig forhold til sin mor og søster og at 44-åringen ble mer og mer isolert i tiden frem mot drapet, har hatt innvirkning på hennes psykiske helse.

– Ingen tegn til psykose

– Hadde det stilt seg annerledes dersom disse opplysningene kom frem på drapsdagen, spurte dommer, Anne Gro Annonsen Kleven?

– Ja, det mener jeg, svarte Tauler.

I 2003 ble den drepte 66-åringen frifunnet for påstander om overgrep mot sine to stebarnebarn, altså døtrene til den tiltalte.

Tauler sa i retten at denne frifinnelsen har preget tiltalte svært mye de siste årene og at det også har bidratt til psykiske plager.

Psykiateren har også kommet frem til at den tiltalte ikke var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Dette er noe heller ikke tiltaltes forsvarer bestrider.

Han mener tiltalte lider av en tilbakevendende depressiv lidelse, men at det ikke er eller har vært tegn til psykose.

Senere torsdag skal aktor og tiltaltes forsvarer ha sine prosedyrer og legge ned påstand om straff.

Saken oppdateres

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Over halve klassen i karantene - nå kan det bli annerledes

Anita Thorsen og Knut Eckhoff, Norgesplaster

Norgesplaster blir i Vennesla - opp mot 60 beheld jobben