NRK Meny
Normal

Sabler ned ministeren

Ordfører mener energiministeren lar seg styre av kapitalkreftene.  

Odd Roger Enoksen
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Ordfører i Valle, Steinar Kyrvestad, protesterer kraftig mot den nye planlagte kraftlinja i luft mellom Bykle og Valle.

Statnett har begynt med forberedelser til linja før de har fått klarsignal til bygging.

Ordfører Kyrvestad har bedt energiminister Odd Roger Enoksen om stoppe byggeforberedelsene.

Det har ikke statsråden gjort.

Svak minister

- At han ikke stopper prosjektet tolker jeg som at vi har en minister som er svak i forhold til de sterke kapitalkreftene som står bak dette prosjektet, sier Kyrvestad. 

Ordføreren fra Senterpartiet er mektig irritert over energiministeren fra eget parti . Grunnen er at Statnett får lov til å gjøre forberedelser til en ny kraftlinje uten at statlig tillatelse er gitt. Saken er nemlig under ankebehandling.

Steinar Kyrvestad

Ordfører i Valle, Steinar Kyrvestad, protesterer kraftig mot den nye planlagte kraftlinja i luft mellom Bykle og Valle. Han mener partifelle, energiminister Odd Roger Enoksen, lar seg styre av Statnett.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

- Dette har noe med troverdighet å gjøre. Statsråden burde bedt Statnett om å vente til konsesjonen er gitt, sier Kyrvestad.

- Sier du at ministeren mangler troverdighet? 

- I denne saken gjør han det. I og med at han godkjenner den virsomheten Statnett driver i lokalsamfunnet i dag, mener jeg at han mangler troverdighet, sier Kyrvestad. 

Blir ikke hørt

Striden står om en ny kraftlinje mellom Valle og Brokke, om den skal gå i tunnell, som innbyggerne mener er miljøvennlig, eller i luftlinje, slik planene er i dag.

Energiministeren skriver i et brev til Valle-ordføreren at han ikke legger seg opp i hvordan Statnett forbereder seg. Kyrvestad sier innbyggerne ikke blir hørt.

- Vi er kritiske til at Statnett tar seg til rette uten at konsesjonen er gitt. Departementet har bedt lokalsamfunnene om å uttale seg om dette. Det har vi gjort, og våre uttalelser bør vises såpass respekt at de behandles før Statnett får ja eller nei til å sette i gang, sier Kyrvestad.

Tør ikke sette foten ned

Statnett skal ha engasjert en prosjektleder og tildelt et firma byggeoppgaven. Det har de ikke lov til, mener Kyrvestad som vil ta saken opp på nytt.

Høyspentlinje

Striden står om en ny kraftlinje skal gå i tunnell, eller i luftlinje.

Foto: Svein Sundsdal / NRK