NRK Meny
Normal

Sa opp kjærestens sønn da forholdet tok slutt

En butikksjef på Sørlandet sa opp sønnen til ekskjæresten da forholdet med moren tok slutt. Nå er 19-åringen tilkjent flere hundre tusen i erstatning og oppreisning etter usaklig oppsigelse.

Kassaapparat, takk for handelen

Butikkmedarbeideren fikk sparken da det ble slutt mellom mora og sjefen.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Kristiansand tingrett finner det skjerpende at dette var den da 18 år gamle guttens første yrkeserfaring.

Butikksjefen på Sørlandet var samboer med guttens mor, og gav ham en deltidsstilling. Retten mener avtalen var at studenten skulle jobbe rundt 20 timer i uka i kjedebutikken.

Men da det ble slutt mellom sjefen og mora, fikk han ikke flere timer på vaktlista.

Det er etter dette ikke tvilsomt at NN har vært utsatt for en usaklig og ugyldig oppsigelse.

Domsslutning, Kristiansand tingrett

Ifølge dommen stanset utbetalingene til studenten, mens de andre ansatte fikk lønn. Saksøkte forklarte dette med at flere selskap var inne i bildet. 19-åringen og mora gjorde flere henvendelser til butikkens eiere, men fikk ikke pengene.

Butikksjefen ringte så 19-åringen fra ferie, og fortalte at han ikke lenger ville ha han i butikken.

I dommen står det:

«Det er videre gjort gjeldende at personer ansatt i tid etter saksøker er blitt tildelt et betydelig antall timer. Dette er i strid med arbeidsmiljøloven § 14 -3.»

Ifølge dommen stanset utbetalingene til studenten, mens de andre ansatte fikk lønn.

Innrømte at brudd var årsaken

Sjefen innrømte i retten at samlivsbruddet med 19-åringens mor var årsaken til at han ikke fikk jobbe der lenger.

«NN bekreftet også at beslutningen om bortfall/reduksjon av arbeidstimer for NN hadde sammenheng med NN sitt samlivsbrudd med NNs mor (...)»

Retten mener at 19-åringen åpenbart har blitt både usaklig og ugyldig oppsagt.

«Det er ikke tvilsomt at de endringer NN gjorde med virkning for arbeidsforholdet til NN går betydelig utover de endringer en arbeidsgiver kan gjøre.»

Sjefen har også brutt loven ved å ikke gi han noen skriftlig oppsigelse, men kun gitt beskjed over telefon.

Butikksjefen forklarte i retten at han ikke hadde tidligere ledererfaring, og var ikke kjent med hvilke lovkrav som gjaldt.

Endret mening i retten

Kjedebutikken eies av et selskap på Vestlandet, og daglig leder prosederte selv i retten, uten bistand fra advokat.

Hele veien fastholdt daglig leder at 19-åringen ikke var usaklig oppsagt. Men i sluttprosedyren endret han mening. Dette begrunnet han med at det var kommet mange nye opplysninger i saken.

NN bekreftet også at beslutningen om bortfall/reduksjon av arbeidstimer for NN hadde sammenheng med NN sitt samlivsbrudd med NNs mor

Domsslutning, Kristiansand Tingrett

Retten var ikke enig, og mente at arbeidsgivers saksbehandling hadde vært av særlig kritikkverdig karakter.

Nå er arbeidsgiver dømt til å betale 18-åringen 380.000 kroner. 50.000 kroner er oppreisning, 150.000 kroner i saksomkostninger og resten er for tapte inntekter.