Rydder selv – vil ha hjelp til regningen

Nymo i Grimstad dekker nå til gammel forurensning av sjøbunnen. Norsk Industri ber staten ta deler av regningen, av frykt for store kostnader for verft langs hele kysten.

Nymo mekaniske verksted i Grimstad synes det er feil at de må betale hele regningen etter gammel forurensning i Vikkilen. For da utslippene skjedde, var de nemlig fullt lovlige

De meste forurensede områdene i Vikkilen i Grimstad dekkes nå til med et tjue centimeter tykt lag med sand.

AS Nymo mener staten bør bidra med penger, fordi forurensningen skjedde på et tidspunkt da stoffet som forurenset, var lovlig.

– Vi har aldri forurenset ulovlig, sier administrerende direktør Øyvind Boye.

Gammel forurensning dekkes nå til med lag av sand etter pålegg fra Miljødirektoratet.

Giftig sjøbunn

Siden 1963 har Nymo bygd og vedlikeholdt skip og offshoreinstallasjoner innerst i Vikkilen i Grimstad. Noen av stoffene som ble brukt tidligere, har gjort sjøbunnen giftig.

Administrerende direktør Øyvind Boye i Nymo Grimstad ute

Staten bør være med på å betale for oppryddingen, mener administrerende direktør Øyvind Boye ved Nymo i Grimstad.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Dette gjelder spesielt tinnholdig bunnstoff, TBT. Det har blant annet ført til kjønnsforstyrrelser hos snegler i Vikkilen. Nymo sluttet å bruke TBT i reparasjoner på 1990-tallet.

– Det som er sluppet ut av TBT er fra den tiden da det var lovlig i bruk. Dermed synes vi det heller ikke er rimelig at vi skal ta hele kostnaden, sier Boye.

Han påpeker at naturen rydder mye selv, men at det tar lang tid i det mest forurensede områdene som derfor må dekkes til.

Flere i samme båt

Rundt hundre andre verft langs kysten kan komme i samme situasjon som Nymo, med pålegg om undersøkelser og opprydding.

Blir det bestemt at Nymo må ta hele regningen alene, vil det kunne danne presedens.

– Denne saken er spesiell, fordi det er den første av flere mulige saker kysten rundt, sier kommunikasjonsdirektør Finn Langeland i Norsk Industri, som har engasjert seg i saken.

Norsk Industri har rundt 2.500 medlemsbedrifter med drøyt 130.000 ansatte. Forbundet har vært i møte med departementet for å drøfte problemstillingen.

Nymo er et av de første verftene som Miljødirektoratet har pålagt å gjøre tiltak.

– Det kan føre til store ekstrakostnader med å rydde opp for bedriftene, sier Langeland til NRK.no.

Tildekking Vikkilen i Grimstad

Store mengder sand går med til arbeidet.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Koster millioner av kroner

Innen midten av juni skal et område tilsvarende tjue fotballbaner på bunnen av Vikkilen dekkes med et tjue centimeter tjukt sandlag.

Hvor stor regninga til slutt blir, er foreløpig uklart. Administrerende direktør Øyvind Boye mener det er snakk om mange millioner.

Kristine Mordal Hessen i Miljødirektoratet bekrefter at Nymo har søkt om statlig finansiering av oppryddingstiltakene.

– Vi er nå i gang med å behandle søknaden, og mer kan vi ikke kommentere, sier Hessen.

Tildekking sand Vikklien Nymo Grimstad

Sjøbunnen dekkes med sand.

Foto: Pål Tegnander / NRK