NRK Meny
Normal

Spyler badeperle for giftige tungmetaller

Svaberg ved Kaldvellfjorden i Lillesand spyles rene før badesesongen etter sulfidutslipp. Etter lang tid med problemer, mener Agder OPS nå å ha kontroll på avrenningen.

Utslipp Kaldvell

Vegselskapet Agder OPS mener de har kontroll på de langvarige sulfidutslippene i Kaldvellfjorden i Lillesand. Selskapet jobber nå med å fjerne avleiringer.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

– Svaberget blir fint til badesesongen. I tillegg skal vi mudre utløpet av Stordalsbekken, hvor det var et stort leirras under bygging av veien. Nå skal vi fjerne leira og legge på skjellsand, så det blir et fint sted å bade nå i sommer, sier administrerende direktør Jan Walle i Agder OPS.

Statens vegvesen og Agder OPS har tidligere fått krass kritikk fra Fylkesmannen for at sulfid lekket ut i vassdrag og Kaldvellfjorden. Det har bydd på store problemer med å få utslippene ned på et godkjent nivå.

Nå mener Agder OPS at de har funnet gode måter å få ned utslippene på, og forventer ikke nye avleiringer etter at det nå blir ryddet.

– Vi setter det tilbake slik det har vært. Det vil ikke komme nye avleiringer med de nye utslippstillatelsene som vi holder oss innenfor, sier Walle.

Saken fortsetter under bildet

Utslipp Kaldvell

Utslippene har ført til hvitt belegg på svaberget her, som nå fjernes. Agder OPS mener bedret rensing gjør at det ikke vil komme nye avleiringer.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Les også:

Renses bedre

Problemet har vært sulfidholdige steinmasser som ifølge Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ikke har vært deponert på riktig måte. Avrenning fra deponiet på Gaupemyr ført med seg tungmetaller ut i vassdrag og ned i Kaldvellfjorden.

Nå renses vannet vesentlig mer enn tidligere.

– Noe av avrenningen gikk utenom det opprinnelige rensebassenget. Nå har vi et nytt renseanlegg til 12 millioner kroner som samler alt vannet og renser det, før det slipper ut i Kaldvellfjorden, sier Walle.

Kalkstein brukes i renseprosessen. Etter tidligere problemer hentes nå kalkstein fra Trøndelag til bruk i rensingen.

Fylkesmannen fornøyd

Fylkesmannen har tidligere kommet med sterk kritikk til Statens vegvesen og Agder OPS for å ikke gjøre nok for å redusere utslippene, men nå er tonen en annen.

– Agder OPS har jobbet hardt for å hindre nye overskridelser av utslippstillatelsen som er gitt. De mener de nå har kontroll på avrenningen og vi synes de har kommet godt i havn med tiltakene som er gjort, sier miljøverndirektør Ingunn Løvdal hos Fylkesmannen i Aust-Agder.

– Betyr det at dere nå mener dere ser enden på denne saken?

– Ja, rensingen må opprettholdes fremover, men vi ser at det er oppnådd gode resultater. Vi har sterk tiltro til at Agder OPS og Statens vegvesen nå håndterer dette på en god måte, sier Løvdal.