Ruster opp Åsbakken

Politikerne i Lyngdal og Audnedal vil ruste opp den smale og bratte Åsbakken på fylkesvei 513. I forbindelse med sammenslåing av kommunene gir staten fem millioner kroner til slike tiltak. I dag har interimnemnda besluttet at det skal søkes om penger til denne strekningen.

Kristiansand kommune skal undersøke om kommunen har betalt ut for mye i støtte til den katolske kirke. Det opplyste rådmann Tor Sommerseth i formannskapet. Politikerne gav sin tilslutning