Russen må betale

Russen i Kristiansand må gjøre opp for hærverk som noen få har gjort. Mange nekter å betale.

Russ

Russen må betale for ødeleggelser

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Russ ved Gimle videregående skole og Katedralskolen i Kristiansand har i løpet av vårens russefeiring ødelagt kulturminnet "Soluret".

I tilleg ble det utført skadeverk på flere benker på skoleområdet.

Russen har nå fått et økonomisk krav fra skolen på 15 000 kroner.

Det forteller assisterende rektor Kari Nyutstumo.

Hver russ har nå fått innbetalingsgiro for å dekke skadene som noen få har gjort.

Russestyret bak avgjørelsen 

Avdelingsleder og elevkontakt ved Gimle videregående skole, Gunnar Bech, forteller at det var russestyret selv som ba om å få regningen for skadeverket.

- Russestyret syntes at det var så graverende og trist at uret var blitt ødelagt, at de ba skolen sende dem regningen. Skolen ønsket å straffe kun de det gjaldt, men fordi russen velger å stå sammen som en enhet, og ikke fortelle hvem som har gjort det, må de også ta ansvaret sammen, forteller Bech.

- Hvordan russetyret ønsker å betale denne regninga, er opp til dem. Det legger ikke skolen seg opp i, legger han til.

 

Elevene reagerer

Russen på Gimle har fått en innbetalingsgiro på 30 kroner hver, mens russen på Katta må ut med 250 kroner. Forskjellen skyldes økonomien til russeavisene.

Flere av avgangselevene ved skolene reagerer på den kollektive avstraffelsen.

- Jeg har ikke tenkt å betale, sier Lasse Karlsen som er russ ved Gimle videregående skole.

- Vi har hatt et inkompetent russestyre som har brukt penger på alle andre ting. Hvis styret hadde vært litt strukturert og operert med budsjetter og regnskap og slikt, så hadde det vært penger i kassa til å dekke inn dette, forteller Karslen.

Karlsen forteller at det er stor misnøye blant avgangselevene på skolene, og at flere kommer til å nekte å betale.

 

- Kjedelig å sitte med ansvaret

Russepresident ved Kristiansand Katedralskole, Ingvild Nesvold Holmen, sier hun har full forståelse for at elevene syns det er kjedelig å bli kollektivt straffet. Likevel mener hun dette er den eneste løsningen for å klare å erstatte hærverket.

- Dette er rent hærverk og russen har et felles ansvar her. Dette skjedde på et russearrangement og mest sannsynlig har noen sett gjerningsmennene. Det er synd at ingen sier ifra, for da hadde vi sluppet dette problemet.

Holmen er forberedt på at mange russ vil nekte å betale.

- Da blir den endelige løsningen å ta opp saken på skoleavslutningen den 21. juni, når alle foreldrene er til stede. Situasjonen er utrolig vanskelig og det mye stress for oss som sitter igjen med ansvaret, forteller den fortvilede russepresidenten.