NRK Meny
Normal

Ruskøyring, kranglefantar og brann

Dette skjedde natt til laurdag.

Politi illustrasjon

Illustrasjonsfoto.

Foto: Oddleif Løset / NRK

06.33, Farsund: Ein mann er pågripen etter innbrot i ein dyreklinikk i Farsund, opplyser politiet.

06.22, Froland: Ein bilførar er mistenkt for ruskøyring etter å ha køyrt av vegen i Froland. Føraren køyrde også utan førarkort og er meld.

05.45, Åmli: Ein mann er meld for køyring i rusa tilstand.

05.42, Arendal: Politiet fekk melding om krangling på eit nachspiel. Dei oppsøkte staden, men avventa eventuell politimelding.

04.27 Kristiansand: Ei campingvogn byrja å brenne på Hellemyr. Det var ikkje i folk i vogna. Årsaka til brannen er ikkje kjend. Politiet etterforskar saka.

01.48 Kristiansand: Ein mann vart sett i arresten etter å ha forstyrra ro og orden.

01.45 Lyngdal: Politiet vart varsla om eit slagsmål ved Alléen. Politiet var på staden, men avventa politimelding.

01.43, Tvedestrand: Ein mann vart vist bort og meld for å ha forstyrra ro og orden.

01.35, Grimstad: Ei kvinne vart teken for å ha brukt ein annan sin ID for å komme seg inn på ein utestad. Kvinna fekk ei munnleg åtvaring.

00.40, Grimstad: Ein mann vart vist bort frå sentrum resten av natta etter at han skal ha forstyrra ro og orden.