Rovfugler utsetter vindkraft-svar

Miljøverndepartementet vil ikke ta stilling til vindkraftplanene i Grimstad og Lillesand før man vet mer om rovfugler i området.

Vindturbiner

Havgul vil utvinne vindkraft langs E18 i Lillesand og Grimstad. Myndighetene vil først ha en avklaring på om turbinene kolliderer med rovfuglenes trekkruter. (Illustrasjonsfoto/arkiv)

Foto: Kjell Herskedal, Herskedal, Kjell, Kjell Herskedal / Scanpix

Blant annet ønskes det mer kunnskap om fuglenes trekkruter langs kysten.

Glede hos ornitologene

Selskapet Havgul planlegger en vindmøllepark med rundt 40 turbiner.

Styremedlem i Norsk ornitologisk forening i Aust-Agder, Rolf Jørn Fjærbu, er fornøyd.

– Jeg synes det er veldig gledelig at naturfaglige argumenter blir tillagt stadig større vekt i vurderinger av sånne type saker, sier Fjærbu til NRK.no.

Har drept mange havørn på Nordmøre

Vindmøllene langs kysten av Smøla på Nordmøre har vært gjenstand for mye oppmerksomhet.

Mange havørn har blitt drept i møte med de store vindturbinbladene.

Men faren for rovfugl i møte med eventuelle turbiner i Grimstad og Lillesand er høyst usikker, medgir Fjærbu.

– I noen tilfeller konkluderer de med at det (vindturbiner) kan ha lokale konsekvenser i. I andre tilfeller, som her hvor det kanskje er snakk om et markert trekk av rovfugl i området, så kan det tenkes. Men dette er ting vi ikke har full oversikt over enda, sier Fjærbu.