Roser senter for voldsutsatte barn

Fagfolk fra Høgskolen i Sørøst- Norge roser Stine Sofie Senteret for voldsutsatte barn og ungesom åpner i Grimstad i dag. – Senteret er den største gaven til barn som har vært utsatt for vold og overgrep. Det er et senter for mestring og glede, sier førstelektor Runi Børresen.

Stine Sofie Senteret, som åpner i Grimstad i morgen, vekker internasjonal interesse. Stiftelsen Ronald McDonald Barnefond har bidratt med flere millioner kroner. Voldsutsatte barn skal nå kunne få hjelp.