Rørlegger tapte sak mot Quart

Rørleggerfirmaet Flaa VVS saksøkte Arild Buli i Quartfestivalen og krevde nærmere 212.000 kroner for utført rørleggerarbeid under festivalen, men tapte saken i Kristiansand tingrett.

Arild Buli

Arild Buli vant rettssaken mot Flaa VVS som krevde Buli for nærmere 212.00 kroner etter Quartkonkursen.

Foto: Berge, Asbj¯rn Odd / Asbj¯rn Odd Berge/NRK

Rørleggerfirmaet tapte saken mot Buli etter Quartkonkursen og får ikke penger de mente å ha krav på fra Arild Buli.

I tillegg er Flaa VVS dømt til å betale Bulis saksomkostninger på nærmere 30.000 kroner i forbindelse med rettssaken.

Rørleggerfirmaet fremmet kravet på 211.152 kroner overfor Arild Buli med grunnlag i at han personlig skal ha garantert for betalingen.

Buli avviste kravet og at han skal ha gitt en slik garanti for betaling av kravet fra Flaa, og saken havnet i retssapparatet.

Flaa VVS fikk ikke medhold

Etter en helhetsvurdering av de bevis som er ført i saken kan retten ikke se at rørleggerfirmaet Flaa har ført bevis for at Buli har gitt utsagn om betaling som er så klare, bestemte og endelige at rørleggerfirmaet med rimelighet kunne ha lagt en rettslig bindende forpliktelse i disse, heter det i dommen fra tingretten.

Flaa VVS får derfor ikke medhold i sitt krav om at Arild Buli er ansvarlig for det fremsatte økonimiske kravet.