Ropstad gir trossamfunn en ny sjanse

Flere norske menigheter stod i fare for å måtte si opp ansatte etter å ha søkt om statsstøtte etter fristen. Nå får over 60 tros- og livssynssamfunn en ny sjanse.

Kjell Ingolf Ropstad

Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kom med nyheten under Arendalsuka.

Foto: Svein sundsdal / NRK

– Jeg har jobbet grundig med saken, og gitt de særlige omstendighetene i år har jeg bestemt at avviste krav likevel skal behandles, sier Kjell Ingolf Ropstad til Vårt Land.

Det var under Arendalsuka mandag at tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad slapp nyheten.

Filadelfia Vennesla

Filadelfia Vennesla stod i fare for å måtte si opp flere ansatte på grunn av pengemangel.

Foto: NRK

Millioner tapt

Flere menigheter over hele landet glemte å søke om statstilskudd innen fristen og stod dermed i fare for å gå glipp av millioninntekter. I år var søknadsfristen for statsstøtte 1. mars. Tidligere har myndighetene sendt ut en påminnelse i forkant. Det skjedde ikke i år.

Blant menighetene, som glemte å sende kravet innen fristen, var Filadelfia Vennesla.

– Vi hadde lagt opp et budsjett som gikk i balanse og da de offentlige pengene ble tatt vekk så fikk vi et minus på to millioner, sier pastor Gunnar Jeppestøl til NRK.

I mai skrev Fædrelandsvennen at menigheten, som er en av Norges største, at de stod i fare for å gå glipp av flere millioner kroner fordi kravet om tilskudd var sendt inn knappe to uker for sent. Pastor Gunnar Jeppestøl så ikke annen løsning en oppsigelser eller permitteringer.

– Dette var kjærkomment og dette har lettet mange tunge byrder for menigheten og for driften, sier Jeppestøl.

Pastor Gunnar Jeppestøl

Pastor Gunnar Jeppestøl i Filadelfia Vennesla.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Kritiske

Menighetene har vært kritiske og 33 trossamfunn har klaget på vedtaket om å ikke utbetale penger.

Flere har pekt på at det handler om refusjon av penger som menighetenes medlemmer har betalt over skatteseddelen. Myndighetene fordeler pengene ut fra godkjente medlemslister.