Røper innhold i sykehusinnstilling

28. januar skal sykehusdirektør Jan Roger Olsen levere sin innstilling for utviklingsplan 2030 til sykehusstyret, men allerede nå forteller han om deler av innholdet.

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen snakker om framtiden til sykehusene i Arendal og Flekkefjord.

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen mener akuttberedskap på tre steder ikke er bærekraftig, og at der er for stor forskjell på sykehusene i Arendal og Flekkefjord til at de kan behandles likt.

– Dagens driftsmodell er ikke levedyktig, sier Olsen.

Han forklarer at det ikke er mulig å få til en økonomisk bærekraft med tre «vaktbærende» sykehus innenfor alle områder, slik det er i dag.

Han sammenligner Sørlandet sykehus med sykehuset i Stavanger som har tilnærmet likt befolkningsgrunnlag og tilnærmet lik aktivitet, men alt samlet på ett sted.

– I Stavanger har man ett sykehusbygg, mens vi er fordelt på tre steder. Vi får tre vaktberedskaper i stedet for én beredskap. Det er kostbart og ikke produktiv legetid, sier Olsen.

Han har forståelse for at dette er et følsomt område.

– Vi snakker om fødetilbud, akuttkirurgi og akuttberedskap generelt, sier Olsen.

– Stor forskjell på Arendal og Flekkefjord

Per Torgersen

Prosjektleder for utviklingsplanen 2030, Per W. Torgersen, vil har ett hovedsykehus i Kristiansand, og nærsykehus i Arendal og Flekkefjord.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Prosjektleder for utviklingsplanen 2030, Per W. Torgersen, la tidligere denne måneden frem en revidert plan hvor man går inn for tre sykehus i Agder.

Ett hovedsykehus i Kristiansand og nærsykehus i Arendal og Flekkefjord. Det kom raskt kritikk om at de to sistnevnte vil bli tømt for funksjoner.

Sykehusdirektøren er enig i modellen med tre sykehus, men uenig med prosjektlederen i hvordan man vurderer fremtiden for sykehusene i Arendal og Flekkefjord.

Torgersen legger opp til at Arendal og Flekkefjord likebehandles i et fremtidsperspektiv.

Der er jeg ikke enig. Både innhold, størrelse og befolkningsgrunnlag er såpass forskjellig at der vil jeg gjøre separate vurderinger, sier Olsen.

Vil legge opp en kurs

Olsen skal levere sin innstilling til styret 28. januar, hvor det så vil bli gjort et vedtak 5. februar.

Sykehusdirektøren ønsker at det da legges en retning uten å være for detaljert om innholdet på de ulike stedene.

– Det må være godt nok definert til å tilfredsstille departementets krav, med tanke på at psykiatribygget vi vil bygge har plass i et langsiktig perspektiv. Samtidig må vi ha tilstrekkelig fleksibilitet i innstillingen til at føringer i den nasjonale sykehusplanen kan implementeres før endelig godkjenning i 2016, sier Olsen.

Dette sier Olsen til NRK.no etter siste møte i styringskomiteen mandag ettermiddag og kveld.