Roligere på Lindesnes

Vinden har avtatt betraktelig. Vårt kamera følger forholdene ved fyret.

Nettkamera Lindesnes