Rødt-ordfører tar gjenvalg

Knut Henning Thygesen stiller som ordførerkandidat for Rødt ved kommunevalget neste år.

Knut Henning Thygesen

Gode erfaringer gjennom snart tre har motivert Thygesen til å kjempe om å få sitte i ordførerstolen også etter neste valg. (arkivfoto)

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Thygesen ble ved kommunevalget i 2007 landets første ordfører fra partiet Rødt. Han ble direktevalgt til ordførervervet i Risør med klar margin.

Positiv respons

Det er et ønske fra Rødt i Risør og ikke minst de mange støttende kommentarene fra folk på gata og i kommunen gjennom hele ordførerperioden som har gjort at Thygesen kan tenke seg en periode til som ordfører.

– Mange som var skeptiske til meg som Rødt-ordfører har sagt at de har fått et annet og mer positivt syn på hva vi står for gjennom jobben min som ordfører og gjennom bystyregruppa til Rødt i denne perioden. Det gjelder egentlig folk fra alle partier og aldre, sier Thygesen i en pressemelding.

Les også: Thygesens viktigste saker

Styrket rød-grønn profil

Thygesen er optimistisk og tror at neste bystyreperiode kan bli preget av mer konstruktiv og overordnet politikk. Han ser for seg en styrket rød-grønn profil i bystyret, og samtidig en større romslighet overfor politiske motstandere.

- Vi ønsker forandring. Denne perioden opplever vi, som del av et mindretall i bystyret, at viktige avgjørelser i lokalpolitikken blir tatt før sakene kommer til bystyret og utvalgene. Det viktigste prosjektet ved neste valg blir å føre diskusjonene tilbake til de åpne demokratiske fora, sier han.

Ønsker større åpenhet

Tyngdepunktet i bystyresalen bør forflytte seg til venstresida, mener Thygesen.

Samtidig mener han partiet vil jobbe for mer tverrpolitisk arbeid på tvers av partiskiller, med større åpenhet i politikken og i bystyret. Thygesen ønsker større inkludering av alle medlemmer i bystyre og utvalg.

Les også: Kommunist-topper møttes i Oslo