Rødt nivå i skoler og barnehager

Arendal kommune har innført rødt nivå i skoler og barnehager fra mandag. Det betyr redusert tilbud og åpningstider. Nå i ettermiddag er formannsskapet hasteinnkalt på grunn av den alvorlige smittesituasjonen med muterte virus og mange smitta.