Hopp til innhold

Rød-grønn uenighet foran valget

Freddy de Ruiter fra Ap og Kristen Bjormyr fra Sp er sterkt uenige om hvordan de skal finansiere den planlagte E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

de Ruiter og Bjormyr

– Dette kan velte hele E18-prosjektet, sier de Ruiter.

Han mener Bjormyr krever for mye penger av innbyggerne i Arendal og mener Bjormyr bryter med tidligere avtaler.

– Folk vil ha et spleiseplag, de vil ikke bli flådd. Ap går ikke inn for dette. Han forholder seg ikke til de vedtakene vi tidligere var enige om, sier de Ruiter.

– Jeg er mer oppriktig

– Jeg er mer oppriktig med folk. Det må være flere bompunkter enn bare på starten og slutten av et veistrekke, sier Kristen Bjormyr.

Han mener Ap bare flytter de traffikale problemene noen mil østover.

– Hvis vi bare bygger stykkevis og delt, så får vi bare nye flaskehalser. Nå blir det Tvedestrand som blir neste utfordring. Hvis folk kjører gamleveien på grunn av bommer så har vi jo «dritt på draget», sier Bjormyr.

Han vil ha tilkoblingsveier flere steder langs den planlagte veien.

– Trafikken som kommer fra Eydehavn, Heftingdalen og Tromøy må kunne gå direkte ut til E18. Da får flere glede av veien og effekten av utbyggingen blir mer merkbar, sier Bjormyr.

– Skal ikke ti stille når vi er uenige

Aps representant er likevel ikke redd for at denne saken kan velte det rød-grønne samarbeidet foran høstens valg.

– Jeg er opptatt av at Ap skal gjøre et godt valg og at vi skal kunne samarbeide med Sp, men det betyr ikke at vi skal ti stille når vi er uenige, sier de Ruiter.