– Roboter er helt avgjørende for å lykkes

Bedrifter på Agder kan bli mer effektive og konkurransedyktige ved å bruke roboter. Målet er å beholde og øke produksjon i Norge.

Robot fra Glory

Fra et besøk hos Glory, som har spesialisert seg på automatisering av produksjon av pengemaskiner i det global markedet. Her er det unike at mennesker jobber sammen med roboter og det har medført at de har flyttet produksjon fra Kina til Japan.

Foto: Anne Grete Ellingsen

Leder for olje- og gassklynga Node på Sørlandet, Anne-Grete Ellingsen er i Japan med sammen med blant andre næringsminister Monica Mæland. De ser nærmere på hva man kan gjøre når det gjelder robotisering for å øke produksjonen i Norge.

Anne Grete Ellingsen

Anne-Grete Ellingsen mener roboter kan være løsningen for å bli mer effektive.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Jeg tror det er riktig å si at hvis vi skal overleve så er vi nødt til å se på hvordan vi kan effektivisere produksjonen vår og da er roboter helt avgjørende for å lykkes med det, sier Ellingsen.

Vil øke verdiskapning

Målet er å beholde og øke norsk produksjon ved å unngå at den blir flyttet til andre land. På grunn av høye lønninger i Norge, har løsningen vært å flytte produksjonen til land som har lavere kostnader.

– Vi ønsker å snu dette, slik at vi kan beholde mer produksjon hjemme, og ikke minst også kanskje få mer produksjon hjem igjen. Slik kan vi øke verdiskapning på Agder, forteller Node-lederen.

Monica Mæland

Næringsminister Monica Mæland er i Japan. Her besøker hun Nachi-Fujikoshi Corporation i Toyoma, verdens 6. største produsent av industriroboter. Her med Trygve Thomaessen og Audun Sanderud fra PPM AS i Trondheim, som har levert sentrale deler av styringssystemene til Nachi-robotene.

Foto: Trond Viken / NFD

Øker konkurranseevnen

Daglig leder i RoboTek AS, Arne Tande, er ikke i tvil om at robotisering fører til økt norsk produksjon.

– Vi jobber sterkt mot det som heter homesourcing og vi ser jo at en kombinasjon av dyrere arbeidskraft i utlandet og et automatiseringsfokus og robotiseringsfokus, øker muligheten for konkurranse for bedriftene. Det er ingen tvil om at vi må benytte oss av den teknologien som er til stede internasjonalt, sier han.

Arne Tande

Arne Tande mener det er viktig å lære av de som har mer kunnskap.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

RoboTek AS er et samarbeidsprosjekt som skal sikre lønnsom produksjon i Norge. RoboTek jobber for å tette det produksjonsteknologiske gapet mellom internasjonalt ledende bedrifter og bedriftene i Norge.

Tande mener det er riktig at norske bedrifter lærer av andre land.

– Det synes jeg er helt topp! Vi har brukt mye energi og tid på reise i utlandet for å lære av andre. De har kommet mye lengre enn oss, Japan har jo også kommet lengst innenfor andre typer roboter.

Ikke bare for store bedrifter

Anne Grete Ellingsen mener det er vel så viktig for små og mellomstore bedrifter å satse på roboter.

– Definitivt! Det er jo de som er ryggraden vår på Agder. De er også grunnen til at de store bedriftene er der. Derfor er det kjempeviktig at vi kan øke produksjonen og øke presisjonen og ikke minst kvaliteten, slik at vi kan fortsette å ha den industrien på Agder, forklarer Ellingsen.

Mye spesialprodukter

– Vi produserer mye spesialprodukter på Sørlandet og innenfor mange områder er vi verdensledende på markedene. Skal vi beholde denne posisjonen må vi jobbe enda mer effektivt, og da er roboter en måte å få det til på, forteller Ellingsen.

UiA med Mechatronics Innovation Lab, Tech Nova og næringsminister Monica Mæland er med i delegasjonen til Japan.

GCE NOCE

Fra venstre: Forretningsutvikler digitalisering Arnt Aske (GCE NODE), Nabil Belachir (Teknova i Grimstad), næringsminister Monica Mæland, Ilya Tyapin (UiA Grimstad), administrerende direktør Anne-Grete Ellingsen (GCE NODE), administrerende direktør Bernt Inge Øhrn (Mechatronics Innovation Lab i Grimstad) og Gøril Hannås (UiA Handelshøyskolen i Kristiansand).

Foto: Anne Grete Ellingsen