Robot skal hindre smitte

Universitetet i Agder ser en tendens til at studenter samler seg tettere. Nå skal en robot bidra for å hindre smitte.