River dam fra 30-tallet

Torsdag startet rivingen av én av fem dammer i Åseral kommune. De skal erstattes av to nye stein-demninger, noe som er nødvendig for å tilfredsstille nye sikkerhetskrav fra Norges Vassdrags - og energidirektorat.

I dag startet rivingen av en av fem dammer i Åseral kommune.
Agder Energi skal nemlig bygge to nye stein demninger for å tilfredsstille de nye sikkerhets kravene fra Norges Vassdrags - og energidirektorat. 
Dammen som ble startet revet i dag er fra 1930-tallet.