Risør truer huseiere med tvangssalg

67 huseiere i Risør må nå enten oppfylle boplikten eller selge huset. Kommunen truer med tvangssalg dersom man ikke oppfyller boplikten, og dette er for strengt, mener Frp-politiker.

67 huseiere i Risør må nå enten oppfylle boplikten eller selge huset.

Her kan du høre boplikt-debatten fra Sørlandssendinga på P1 i ettermiddag. Programleder Erik Wiig Andersen.

Frp-politiker i Risør, Magnus Stø Kittelsen, er kritisk til hvordan kommunen håndhever boplikten. Han mener boplikten aldri har fungert i kommunen.

Magnus Stø Kittelsen

Lokalpolitiker i Risør Magnus Stø Kittelsen (Frp).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

67 huseiere i Risør får nå brev fra kommunen med informasjon om at de enten må flytte inn i boligen for å oppfylle boplikten, eller selge huset sitt.

Hvis ikke dette skjer, så risikerer huseierne tvangssalg av boligen.

Aust-Agder Blad omtalte truslene om tvangssalg i Risør i slutten av september og Agderposten omtalte bopliktsaken på nytt i går.

Må følge reglene

Ordfører Per Kristian Lunden (Ap) mener boplikten er viktig for å markere at Risør er en helårsby.

Per Kristian Lunden

Ordfører i Risør Per Kristian Lunden (Ap).

Foto: Sigbjørn Kristiansen / NRK

– Når vi har en forskrift om boplikt, så må vi også følge den opp. Det gir gale signaler dersom vi sier at vi har en "sovende" forskrift. Vi har en årlig kontroll av boplikten og jeg regner med at disse huseierne får brakt dette i orden, sier Lunden til NRK.

Han sier det er flere måter å ordne dette på.

– Enten at de bor der selv, leier ut til noen, eller selger huset til noen som ønsker å bo der hele året, sier han.

– Dere truer huseierne med tvangssalg. Er det hensiktsmessig?

– I siste instans kan det bli et tvangssalg, men det tror jeg skal veldig mye til. De aller fleste bringer dette i orden lenge før vi kommer dit, og kanskje også frivillig selger boligen. Det vil overraske meg at vi kommer så langt at det blir et tvangssalg. Men det henger der som et ris bak speilet hvis alt annet ikke går, sier ordføreren.

For strengt

Frp-politiker Magnus Stø Kittelsen mener virkemidlene er for strenge, og at boplikten har utspilt sin funksjon.

– Ordlyden med «tvang, skal og må » er helt feil i denne saken. Vi har hatt boplikt i 38 år i kommunen som ikke har fungert, og hvis vi nå kjører på i denne saken mot disse 67 huseierne, så blir det bare for å statuere et eksempel. Problemet er jo at boplikten ikke fungerer uansett hva vi gjør, sier Kittelsen.

– Mener du at kommunen skal se gjennom fingrene med at lover og regler ikke følges av huseierne?

– Nei, det er jo det som er problematikken. Et flertall av politikerne har vedtatt at vi skal ha boplikt i Risør, også har man en administrasjon som følger opp de reglene som politikerne har satt. Men Frp har hele tiden vært imot at vi skal ha boplikt og jeg kunne gjerne ønsket meg at vi tok saken opp til avstemming igjen, sier Kittelsen.