Risør

Også denne gangen skal velgerne i Risør utpeke ordføreren selv. Som en av 50 kommuner i landet skal Risør gjennomføre direkte ordførervalg.

Lars Lauvhjell vant en overbevisende seier da Risør gjennomførte direkte ordførervalg for fire år siden.

Nå sier den populære ordføreren takk for seg, og denne gangen skal innbyggerne i Risør velge mellom disse fire:  

  •  Randi Gunsteinsen (Ap)
  •  Kjell Mac Donald (H)
  •  Jan Einar Henriksen (V)
  •  Knut Henning Thygesen (RV)

Åpent valg

Valget regnes som helt åpent. De færreste tør tippe på hvem som får flest stemmer. Men valgresultatet for fire år siden kan kanskje gi en indikasjon. Tre av de samme stiller, bare Venstres Jan Einar Henriksen er ny. Resultatet ble:

Lars Lauvhjell, Sp, 1679 stemmer, Kjell Mac Donald, H, 596, Knut Henning Thygesen, RV, 414 og Randi Gunsteinsen, Ap, 275.

Sosialistisk Venstreparti stiller ikke liste i Risør ved dette valget, og oppfordrer SV-symatisører til å stemme på Knut Henning Thygesen, ordførerkandidaten til Rød Valgallianse.

Velgerne skal denne gangen krysse av for to kandidater på den spesielle valglisten.

Valgkampen

Hvem av de fire kandidatene er best egnet til å styre Risør? Dette blir naturligvis hovedtemaet i valgkampen. Bl.a. må kandidatene svare på hvordan de vil få kommune-økonomien på fote. Risør står i fare for å havne på den kommunale ”svartelista”, Robek-lista. Årsaken er at kommunen fortsatt sliter med underskuddet på 7,6 millioner koner fra 2005.

Det blir ventelig også mye fokus på de sentrumsnære næringsområdene som Holmen, Flisvika og Buvika. Skal disse kun brukes til næring, eller er det fornuftig også å tillate boliger og fritidsboliger?

Risør får flere og flere saker om boplikten i sentrum. Politikerne må svare på hvor tøffe de vil være i håndhevingen av reglene.